Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Ліквідація кріпацтва та реформи 60-70-х р.р. ХІХст. ІІ ВАРІАНТ

Історія України

Для кого: 9 Клас

99 проходжень

12 запитань

30.11.2021

201

12

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Наприкінці 50-х рр. XIX ст. Наддніпрянська Україна була найменьш розвиненим в економічному відношенні регіоном Російської імперії. Правдиве твердження, чи ні

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Протягом першої половини XIX ст. власники маєтків Правобережжя спеціалізувалися на вирощуванні зерна, яке продавали через чорноморські порти. Правдиве твердження, чи ні

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Які питання належали до компетенції земських установ, створених у ході реформи 1864 р. в Російській імперії?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Установіть послідовність реформ, здійснених у 1860—1870-х рр. у Російській імперії.

А упровадження міського самоврядування

Б ліквідація кріпосної залежності селян

В запровадження суду присяжних

Г упровадження загальної військової повинності

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Установіть послідовність здійснення реформ 1860 — 1870-х рр. у Російській імперії.

А Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування, створення міських дум і міських управ. 1870

Б Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів. 1861

В Створення виборних місцевих органів самоврядування — земств — у лівобережних та південних губерніях України. 1864

Г Скасування рекрутських наборів та впровадження загальної військової повинності строком до 6 — 7 років.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії.

1. Завершення промислового перевороту. 2. Витіснення іноземного капіталу національним. 3. Формування ринку вільнонайманої праці. 4. Подолання селянського малоземелля та безземелля. 5. Зникнення дворянства як соціального стану. 6. Розгортання трудової еміграції до США та Канади. 7. Широке долучення селян до підприємницької діяльністі та торгівлі

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860–1870-х років у Російській імперії?

1. Формування високого рівня концентрації виробництва. 2. Завершення промислового перевороту. 3. Витіснення іноземного капіталу національним. 4. Формування ринку вільнонайманої праці. 5. Подолання селянського малоземелля та безземелля. 6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.

Рефлексія від 67 учнів

Сподобався

44 23

Зрозумілий

42 25

Потрібні роз'яснення

45 22