Кваліфікаційне комплексне завдання

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

 1.Що називають отримання достовірної інформації про об’єкт ?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

2.Вирішальним і для попиту, і для пропозиції є такі фактори:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

3.Товарний обіг має три форми. Якої з перелічених нижче НЕ  існувало ?

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

4.Таким чином, на сучасному етапі в соціальному плані торгівля представлена; 

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

5.До   принципів   побудови організаційних структур служб торгівлі НЕ належить;

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

6.Відповідно до законодавства України основним критерієм віднесення того чи іншого виду діяльності до визначеної категорії податкообкладання є?

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

7.Які відносини мають посередники, з виробниками ,та якою інформацією вони володіють ?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

8.На ринку товарів обертаються:

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

9.За договором морського перевезення вантажу ;

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

10.Здійснення комерційної діяльності в умовах монопольної конкуренції є принципом комерційної діяльності, а саме:

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

11.Для виробників товарів та послуг оптові закупівлі є;

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

12.  Основними завданнями роботи з приймання товарів на складах   торговельних  підприємств не є:

Запитання №13 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

13.Цілеспрямоване управління товарною масою та номенклатурою товарів має назву:

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

14.До основних міжнародних комерційним торгово-посередницьких операцій (МКТПО) відносяться наступні:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

15.Для перевезення вантажів застосовуються контейнери , що належать:

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

16.Перевезення вантажів у спеціалізованих контейнерах за межі України проводиться згідно з:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

17.Строки зберігання i вивезення вантажовласниками зi станцiй: ягід консервованих і фуктів:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

18.Основними принципами товарної експертизи є:

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

19.Що відносять до хімічних властивостей насипного вантажу?

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

20.У висновку експерта повинно бути зазначено:

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

21.При яких умовах відбувається обмін товару ?

Запитання №22 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

22.Якщо товар виявився неякісним, то згідно зі статтею 8 Закону, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати:

Запитання №23 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

23.Рекомендовані вимоги ДСТУ є обов'язковими для виконання, якщо:

Запитання №24 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

До загальних напрямків діяльності слід відносити розробку вимог, правил і норм, які забезпечують:

Запитання №25 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

25.Асортиментні переліки враховують конкретні умови функціонування роздрібного торговельного підприємства і включають:


Запитання №26 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

26.Компанії, шо ухвалюють рішення про скорочення власного асортименту, можуть також нести додаткові витрати, серед яких:


Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

27.Нерідко рішення про розширення асортименту ухвалюється у випадку:

Запитання №28 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

28.Асортимент товарів народного споживання може бути:


Запитання №29 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

29.За ступенем новизни в асортименті товари можна розділити на наступні групи:

Запитання №30 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

30.При проведенні аналізу асортименту визначають наступні показники:

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Відстань працюючого до манітору комп'ютера повина складати;

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вступний інструктаж із працівниками, новонайманими на роботу, проводить

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Інструктаж учнів з безпеки під час проведення лабораторних робіт проводить;

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Шкідливими називаються виробничі чинники,вплив яких призводить;

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вкажіть номер телефону пожежної служби:

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка потрібна перша допомога,якщо потерпілий не дихає і не має пульсу:

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві :

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яким вогнегасником можна гасити речовини , що перебувають під дією електричної напруги:

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що незаборонено гасити водою :

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коли введено в дію Закон України "Про охорону праці ":

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Діловий етикет - це :

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Етика ділових відносин - це:

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Встановлення дострокових , конструктивних взаємин ,це завдання:

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових стосунках:

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

До якої просторової зони організації простору при спілкуванні відноситься зона від 120 до 360 см:

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Основою для вирішення конфлікту є:

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

До стратегічних підходів до ведення переговорів відносять:

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які подарунки ми можемо дарувати в діловій сфері:

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Скільки кольорів може одночасно поєднуватися в діловому костюмі:

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Під час ділових зустрічей жінці рекомендується:

Рефлексія від 27 учнів

Сподобався

27 0

Зрозумілий

27 0

Потрібні роз'яснення

7 20