тест

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

Кваліфікаційна атестація ЕРЗ – 3

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 10%

Визначити за наочним зображенням назву дефекту

Наочне зображення
1

02010sa7-5654-265x152.png

2

02010sa9-26a3-270x184.png

3

02010sab-d035-270x138.png

4

02010sac-8064-266x116.png

5

02010sad-cbaf-267x146.png

6

02010sae-3d2c-250x193.png

7

02010sag-175f-232x183.png

8

02010sah-139b-250x149.png

9

02010sai-3488-235x227.png

10

02010saj-4851-246x188.png

11

02010sak-5f36-264x108.png

12

02010sal-b3a5-242x135.png

Назва дефекту
А

Мікротріщина

Б

Підріз

В

Тріщина

Г

Лінійне зміщення

Д

Кратер

Е

Непровар

Є

Пропал

Ж

Кутове зміщення

З

Перевищення опуклості шва

И

Пора

І

Свищ

К

Несплавлення

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як називається місцеве зменшення товщини основного металу у вигляді канавок, які розташовуються вздовж межі зварного шва?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як називається дефект зварювання, який проявляється витіканням металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому порожнини?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як називають дефекти зварних швів, макроскопічні та мікроскопічні руйнування, порожнини, які утворилися з дуже малим початковим розкриттям?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У яких швах найчастіше утворюються підрізи?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яким буває даний дефект?

02010sb3-73c9-222x105.png

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Визначити причину дефекту

02010sb5-1545-284x147.png

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При зварюванні в нижньому положенні на горизонтальній площині кут нахилу електрода від вертикалі повинен бути

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 3%

Установіть відповідність між рисунками і назвами дефектів зварних з'єднань

Рисунок
1

02010sb8-2819-285x104.png

2

02010sb9-ab3d-255x104.png

3

02010sba-d411-254x105.png

Назва дефекту
А

Непровар

Б

Усадка

В

Підріз

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 3%

Установіть відповідність між рисунками і назвами дефектів зварних з'єднань

Рисунок
1

0100dcmr-42fb-262x98.png

2

0100dcmt-69b9-262x96.png

3

0100dcmw-5b82-149x96.png

Назва
А

Наплив

Б

Катет недостатнього розміру

В

Надмірне підсилення шва

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

В результаті чого утворюються шлакові включення?

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

В результаті чого утворюється непровар?

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 3%

Установіть відповідність між ескізами дефектів і методами іх усунення

Ескіз дефекту
1

0100dcot-54b7-285x104.png

2

0100dcov-0958-255x105.png

3

0100dcox-657f-262x99.png

Метод усунення
А

Виборка дефектної ділянки з наступним проварюванням

Б

Підварювання після попередньої зачистки

В

Зачищення абразивним інструментом

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 3%

Установіть відповідність між ескізами дефектів і методами іх усунення 

Ескіз дефекту
1

0100dcpc-7bdd-262x96.png

2

0100dcpd-9ed7-148x96.png

3

0100dcpf-5b70-253x99.png

Метод усунення
А

Зачистка абразивним інструментом; при необхідності підварювання

Б

Вибірка дефектної ділянки з наступною проваркою

В

Підварювання після попередньої зачистки

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 3%

Установіть відповідність між маркою сталі і гpynою зварюваності

Марки сталі
1

Ст3, 15Х

2

БСт6пс, 35ХМ

3

БСт5сп, 09Х14А

4

У7, Х12М 

Зварюваність
А

Задовільна

Б

Добра

В

Обмежена

Г

Погана

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

За наочним зображенням визначити чи є це процес наплавлення

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 3%

За наочним зображенням визначити спосіб лазерної гарячої обробки

наочне зображення
1

0200mupl-1f0a-248x245.png

2

0200mupp-fda1-231x301.png

3

0200mups-8b30-272x206.png

спосіб гарячої обробки
А

Наплавлення

Б

Різання

В

Зварювання

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 3%

За наочним зображенням визначити спосіб плазмової гарячої обробки 

наочне зображення
1

0200muq0-7f22-270x210.png

2

0200muq1-41ae-273x181.png

3

0200muq2-5a69.png

спосіб плазмової гарячої обробки
А

Зварювання

Б

Наплавлення

В

Різання

Запитання №19 на встановлення відповідності Балів: 3%

За наочним зображенням визначити спосіб гарячої обробки під флюсом

наочне зображення
1

0200muqc-b6a3-267x200.png

2

0200muqe-b89a-252x215.png

3

0200muqh-1bb6-269x166.png

спосіб гарячої обробки під флюсом
А

Зварювання

Б

Різання

В

Наплавлення

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Визначити всі матеріали для наплавки

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Визначити схему наплавки

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Зварюваність Ti  та його сплавів РДЗ покритими електродами

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Основні труднощі при зварюванні Al

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Основні труднощі при зварюванні Cu

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Сплав міді з цинком

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Сплав міді з оловом

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Силумін – сплав 

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Маркування Л96 означає

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Маркування ЛЦ30А3 означає

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Маркування Бр.ОЦС 4 – 4 – 2,5 означає

Запитання №31 на встановлення відповідності Балів: 2%

Знайти відповідність між дефектами і способами їх усунення

Дефект
1

Підріз

2

Непровар

Усунення
А

Запалити дугу попереду дефекту, перемістити електрод назад, розварити дефект і продовжити процес зварювання

Б

Додатково зачистити і наплавити тонкими (нитковими) швами

В

Зрубати або виплавити, перевірити чи немає інших дефектів, заварити

Г

Повністю вирубати або видалити повітряно-дуговою різкою і заварити

Запитання №32 на встановлення відповідності Балів: 2%

Способи контролю за відсутності сертифіката

Матеріал
1

Електрод

2

Флюс

Контроль
А

Зовнішній огляд, проба на зварюваність, встановлення механічних властивостей, хімічного складу

Б

Перевірка хімічного складу, встановлення марки, визначення можливості застосування для зварювання відповідно до технологічного процесу

В

Перевірка на однорідність за зовнішнім виглядом, хімічного складу, величини зерна, об'ємної маси, вологості

Г

Перевірка міцності покриття, зварювальних властивостей, механічних властивостей шва і зварного з'єднання на зразках, придатність для зварювання

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Скільки разів допускається виправлення дефектів зварного шва зварюванням в сталевих конструкціях?

Запитання №34 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

На які основні групи поділяються захисні гази?

Запитання №35 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Які гази відносяться до активних захисних газів

Запитання №36 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Які гази відносяться до інертних захисних газів

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який спосіб зварювання використовується для з’єднання конструкцій з алюмінієвих сплавів?

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

З якого матеріалу виготовляють сопло пальника для аргон-дугового зварювання?

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якого кольору використовується балон для зберігання СО2?

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що таке самозахисний дріт?

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ширина навколошовної зони, що піддається зачистці, становить не менше:

Запитання №42 на встановлення відповідності Балів: 5%

Послідовність операцій з обробки зварного з’єднання

Номер
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Операція
А

Очищення кромок від забруднень

Б

Різання/розкрій

В

Видалення набіглості

Г

Розмітка

Д

Видалення шлаку

Е

Розробка кромок

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту під час роботи з ручним електроінструментом І класу?

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи дозволяється виконувати роботи з електроінструментом з приставних  драбин?

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Після яких деформацій деталь відновлює свої розміри?

Запитання №46 на встановлення відповідності Балів: 3%

У комплект установки для контролю щільності зварних швів вакуум-методом входить наступне обладнання

0200w7m9-cf87-616x406.png

Номер
1

1

2

2

3

3

4

4

Обладнання
А

Вакуумметр

Б

Гумове ущільнення

В

Мильний розчин

Г

Камера

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При контролі зварних швів зовнішнім оглядом контролюють

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Максимальна ширина зварного шва не повинна перевищувати _________ (мм)

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для виконання пневматичного контролю зварних швів необхідні матеріали

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При виконанні гідравличного контролю зварних швів потрібні

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За якими ознаками визначають наявність дефектів у зварному шві при виконанні контролю ультразвуковим методом?

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для виконання контролю зварного шва кольоровим методом, потрібні

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для виконання контролю зварних швів магнітнопорошковим методом потрібні

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Гасова проба застосовується для визначення

Запитання №55 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановіть відповідність схеми контролю з його назвою

Схема контролю
1

0200tqte-4735-228x260.gif

2

0200tqtl-0fd5-261x148.gif

3

0200tqtr-6484-247x264.gif

4

Лекция №3. Магнитный метод неразрушающего контроля. Магнитопорошковый  контроль.

5

Капиллярная дефектоскопия сварных соединений

6

Вакуумный метод контроля сварных соединений - Металлы, оборудование,  инструкции

Назва методу контролю
А

Схема магнітопорошкового методу контролю зварних з'єднань


Б

Схема вакуумного методу контролю зварних з'єднань

В

Схема просвічування рентгенівським випромінюванням виробу

Г

Схема капілярного методу контролю зварних з'єднань

Д

Схема ультразвукового методу контролю зварних з'єднань 

Е

Схема магнітографічного методу контролю зварних з'єднань

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Зона термічного впливу (ЗТВ) відсутня при зварюванні:

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При зварюванні ТІГ використовуються такі захисні гази

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Кут між віссю пальника і присадним прутком повинен дорівнювати

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Довжина шва складає 1200мм, виберіть спосіб ручного дугового зварювання покритим електродом

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи можна починати зварений шов на прихватці (поєднувати прихватку і початок шва)

Рефлексія від 39 учнів

Сподобався

32 7

Зрозумілий

31 8

Потрібні роз'яснення

28 11

тест

Для кого: 10 Клас, 11 Клас