Кристалічні гратки

Запитання №1

Оберіть усі можливі типи кристалічних граток

Запитання №2

Процес переходу з твердого стану у газоподібний, минаючи стан рідини

Запитання №3

Для якого типу кристалічних граток характерна наявність запаху

Запитання №4

Дуже висока t° плавлення і кипіння у речовин з ... кристалічними гратками

Запитання №5

Що знаходиться у вузлах металічної гратки

Запитання №6

Який тип кристалічних граток у твердому стані речовини не проводять струм, а в рідкому й газоподібному - є провідниками струму

Запитання №7

Лід, йод, хлор

Запитання №8

Алмаз має ... кристалічні гратки

Запитання №9

Оберіть тільки ті речовини(3), які мають атомні кристалічні гратки