Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

  • Всеосвіта
  • Бібліотека тестів
  • Алгебра
  • (КопіКонтрольна робота №2. Множення многочленів. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування

(КопіКонтрольна робота №2. Множення многочленів. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування

Алгебра

Для кого: 7 Клас

29 проходжень

13 запитань

28.11.2022

160

1

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між добутками многочленів і многочленами, яким дорівнюють ці добутки

1

(a-b) (a+2)

2

(a-2) (a-b)

3

(2a-1) (a+b)

А

a2 - ab - 2a + 2b

Б

2a2 - 2b + a - b

В

a2 + 2a - ab - 2b

Г

2a2 + 2ab - a - b

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Подайте у вигляді многочлена вираз 2х (х2 - 5х +4)

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Знайдіть значення многочлена a2 - 2a + 1 при a = -1

Запитання №4 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Спростіть вираз х2 (3х - 1) - х (3х2 - х) і запишіть відповідь

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Який спільний множник потрібно винести за дужки у многочлені

4х+8у ?

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 8%

З'єднайте кожен многочлен з відповідним йому розкладом на множники

Многочлени
1

14х2

2

14х2 +7

3

14х2 +7х

4

14х23

Розклад на множники
А

7(2х2+1)

Б

х2 (14+х)

В

7х(2х+1)

Г

х(14х+1)

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Подайте у вигляді многочлена вираз ( х - 2)(х2+ 4х - 3)

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Спростіть вираз і обчисліть його значення:

( 6х - 4) (2х + 1 ) - 12х2, якщо х = -3

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Розв'яжіть рівняння ( х - 1)( х + 2) - х2 = 6

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Перетворити добуток у многочлен: (1-2х)(4х2+2х+1)+8х3

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Розкладіть многочлен на множники способом групування :

2c - 2d + xc - xd =

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Розкладіть на множники способом групування

m² + 4n – 4m – mn =

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Розв'яжіть рівняння 0400q3qv-442f-179x33.png, застосувавши розкладання многочлена на множники

Рефлексія від 16 учнів

Сподобався

15 1

Зрозумілий

14 2

Потрібні роз'яснення

11 5