Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

(Копія)Тематичне оцінювання: Вступ.Обмін речовин.

Біологія

Для кого: 8 Клас

14  проходження

16  запитань

26.09.2021

98

1

0

Опис:

Тестовий контроль з теми "Вступ. Організм людини як біологічна система" містить питання з однією, кількома правильними відповідями, на встановлення відповідністі та послідовності. Тести створено за підручником В.Соболя

Тест містить питання скопійовані з: Організм людини як біологічна система.
Запитання №1 на послідовність Балів: 9%

02012mee-bd03-637x328.jpg

Встанови послідовність рівнів організації організму людини від найменшого до найбільшого. Організм людини є однією з найскладніших біосистем, яка має такі рівні організації:

тканинний

клітинний

органний

системний

молекулярний

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 9%

Встанови відповідність між назвою рівня організації організму людини та його складниками

Рівень організації організму людини
1

Тканинний

2

Молекулярний

3

Клітинний

4

Органний

5

Системний

Складники
А

органогенні елементи, макроелементи, мікроелементи

Б

частина організму, має певне розташування, форму, будову й виконує одну чи кілька функцій

В

епітеліальні, м'язові, сполучні, нервова тканини

Г

основна структурна та функціональна одиниця

Д

сукупність органів, анатомічно поєднаний між собою для здійснення фізіологічних функцій

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встанови відповідність між назвою механізму регуляції функцій людини та особливостями механізму

Механізм регуляції функцій людини
1

Нервова регуляція

2

Гуморальна регуляція

3

Імунна

Особливості
А

регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи

Б

регуляція нервовими імпульсами, що передаються нервовими шляхами й чинять спрямований короткочасний вплив

В

регуляція за допомогою хімічних сполук, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення тривалого й загального впливу на клітини, тканини й органи

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 14%

02012mhg-ad00-900x506.jpg

Зіставте визначення функцій системи організму людини з їхньою назвою

Функції організму
1

Перенесення речовин в організмі за допомогою певних рідин

2

Зміна положення частин тіла або тіла у просторі

3

Відтворення собі подібних, що веде до збільшення кількості особин

4

Подрібнення й розщеплення складних поживних речовин

5

Видалення з організму продуктів обміну речовин

6

Надходження в організм кисню й виділення вуглекислого газу

7

Здійснення захисту та внутрішнього чи зовнішнього опертя

8

Забезпечення впорядкованості життєвих процесів

Назва функцій
А

травлення

Б

дихання

В

транспорт речовин

Г

виділення

Д

рух

Е

опора

Є

розмноження

Ж

регуляція процесів

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 14%

02012mi9-8eb9-940x705.jpg

Встановіть відповідність між структурою клітини та її функцією

Структура клітини
1

Клітинна мембрана

2

Цитоплазма

3

Мітохондрії

4

Лізосоми

5

Ендоплазматична сітка (ретикулюм)

6

Апарат (комплекс) Гольджі

7

Клітинний центр

8

Ядро

Функція
А

містить органели та здійснює взаємозв'язок між ними

Б

розщеплюють складні поживні сполуки

В

організовує транспорт речовин, енергії та інформації між клітинами, сприймає подразнення

Г

здійснюють окиснення речовин й синтез АТФ

Д

містить генетичну інформацію організму, регулює діяльність клітини

Е

транспорт речовин всередині клітини

Є

утворення лізосом, перетворення речовин на гормони, ферменти та інші функціональні сполуки

Ж

участь у поділі клітин

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Познач тканини не є тканинами людського організму

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Знайди декілька правильних відповідей. Познач сполучні тканини

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 9%

Знайди відповідність між сполучними тканинами та їхніми зображеннями

Назва сполучної тканини
1

Опорна: кісткова

2

Опорна: хрящова

3

Опорно-трофічна: пухка волокниста

4

Опорно-трофічна: жирова

5

Трофічна: кров

Зображення
А

02012ndf-3bc4-940x556.png

Б

02012nde-9b23-940x557.png

В

02012ndw-6224-940x543.png

Г

02012ndx-0ae6-940x558.png

Д

02012ndz-d766-940x554.png

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Познач тканини, які не є м'язовими

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 7%

Знайди відповідність між зображенням типу тканини та їх функцією

Тип тканин
1

02012nfu-3f3b-940x620.png

2

02012nfw-8568-940x623.png

3

02012nh2-b517-940x622.png

4

02012nhs-b6a6-940x624.png

Функції тканинин
А

забезпечення рухів

Б

входять до складу внутрішніх органів та з'єднують їх між собою

В

аналіз інформації та формуання рефлексів - реакцій на впливи чинників середовища

Г

здійснюють функції захисту, виділення й обміну речовин із середовищем

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встанови відповідність між назвою регуляторної системи та особливістю її регуляції

Назва регуляторної системи
1

Нервова

2

Ендокринна

3

Імунна

Особливості регуляції
А

Клітини й речовини поширюються за допомогою рідин внутрішнього середовища. Вплив повільний, довготривалий, загальний характер

Б

Нервові імпульси передаються нервовими шляхами з високою швидкістю, вплив адресний

В

Хімічні сигнали - гормони постачаються кров'ю та міжклітинною рідиною, вплив повільний, довготривалий, не весь організм

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

В яких галузях людської діяльності застосовуються біологічні знання?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Серед речовин найбільшу добову потребу людини становить:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

З амінокислот складаються молекули:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Харчування, за якого до організму з харчовими продуктами надходять усі поживні речовини, вітаміни й мінеральні солі в кількості, що необхідна для нормальної життєдіяльності це -

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Процеси, внаслідок яких відбувається розщеплення органічних сполук на більш прості речовини це -

Рефлексія від 9 учнів

Сподобався

8 1

Зрозумілий

6 3

Потрібні роз'яснення

6 3