(Копія) Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Біологія

Для кого: 10 Клас

33 проходження

21 запитань

19.01.2022

93

3

0

Тест містить питання скопійовані з: Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.
Запитання №1 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Процес виведення речовин із клітини внаслідок злиття везикул з плазматичною мембраною

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Познач всі правильні відповіді. Фагоцитоз відіграє важливу роль для клітин у

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 9%

Знайди відповідність між особливостями транспортування речовин через мембрану та речовинами, які транспортуються таким

Спосіб транспортування
1

Проста дифузія

2

Натрій-калієвий насос

3

Полегшена дифузія

4

Цитоз

Речовини
А

полярні речовини, С6Н12О6

Б

О2, СО2

В

переміщення речовин у складі мембранних пухирців

Г

Na+, К+

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка функція не характерна для плазматичної мембрани

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Процес активного надходження рідких речовин всередину клітини має назву

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Рух речовин через мембрану, за якого не витрачається енергія АТФ називають пасивним. Пасивне транспортування речовин відбувається за рахунок

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 9%

Знайди відповідність між назвою транспортування речовин через клітинну мембрану та зображенням

Особливості транспортування речовин
1

Піноцитоз

2

Фагоцитоз

3

Калій-натрієвий насос

4

Екзоцитоз

Зображення
А

0201ltoa-0688-413x320.png

Б

0201ltoh-7fe5-408x296.png

В

0201lto6-9f63-412x313.png

Г

0201ltoe-b233-392x304.png

Запитання №8 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 2%

Процес активного надходження твердих і рідких речовин всередину клітини називають _________ (Варіанти:піноцитоз, ендоцитоз, фагоцитоз, екзоцитоз)

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

0201ltqd-c4d7-639x613.png

Якою на схемі будови плазматичної мембрани цифрою позначено фосфоліпіди?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До двомембранних органел належать

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка структура мітохондрії позначена на малюнку буквою Х?

0200bvlr-b328-390x244.png

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть усі правильні твердження щодо органели, зображеної на малюнку

0200bvm4-be7f-264x182.png

І. Одномембранна

ІІ. Немембранна

ІІІ. Бере участь у синтезі АТФ

IV. Бере участь у синтезі білка

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Цифрою 5 на малюнку позначено

0200bvm6-f871-291x157.png

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 9%

Установіть відповідність між структурами клітини, зображеними на малюнках, та біологічними процесами, які вони здійснюють

Клітинна структура
1

0200bvme-31ee.png

2

0200bvmk-fa86.png

3

0200bvml-3199.png

4

0200bvmj-ce38.png

Функції
А

Синтез АТФ

Б

Здійснення фотосинтезу

В

Синтез та транспорт білків

Г

Модифікація білків, упакування та транспорт речовин

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 9%

Установіть відповідність між назвою органели та її функціями

Органели
1

Агранулярна ендоплазматична сітка

2

Комплекс Гольджі

3

Пластиди

4

Гранулярна ендоплазматична сітка

Функції
А

біосинтез білків

Б

фотосинтез, забарвлення органів та накопичення резервних речовин

В

утворення лізосом

Г

біосинтез ліпідів та деяких полісахаридів

Запитання №16 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між назвою органели та її структурним елементом

Органели
1

Ядро

2

Мітохондрія

3

Хлоропласт

4

Ендоплазматична сітка

5

Комплекс Гольджі

Будова
А

рибосоми

Б

каріоплазма

В

диктіосома

Г

матрикс

Д

строма

Запитання №17 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Як називається немембранна органела, яка відповідає за біосинтез білків?

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 9%

Увідповідніть поняття з його визначенням

Поняття
1

Кристи

2

Тилакоїди

3

Ламели

4

Каріоплазма

Визначення
А

мембранні структури, які поєднують грани

Б

складки внутрішньої мембрани мітохондрій

В

дископодібні мембранні мішечки, які розташовані всередині хлоропласта

Г

уміст клітинного ядра

Запитання №19 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Назвіть органелу, яка містить хроматин?

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Назвіть органели, у яких містяться кільцеві молекули ДНК

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Які органели містять рибосоми прокаріотичного типу?

Рефлексія від 33 учнів

Сподобався

26 7

Зрозумілий

20 13

Потрібні роз'яснення

19 14
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту
Нещодавно скористалися