Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

(Копія) Семестрова контрольна робота з біології 9 клас

Біологія

Для кого: 9 Клас

145 проходжень

23 запитань

08.12.2022

303

1

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Семестрова контрольна робота з біології 9 клас.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Визначте, яка наука класифікує організми.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Найдавнішим методом біологічних досліджень є:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Глікокалікс наявний у

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Органела, що заповнена ферментами та має вигляд пухирця, - це

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Визначте царство, яке належить до еукаріотів

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть приклад пасивного проникнення розчинених речовин у клітину

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть мономери

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть одно мембранні органели

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між функціями білків та їхніми назвами.

Функція
1

будівельна

2

захисна

3

регуляторна

4

транспортна

Назва білку
А

інсулін

Б

гемоглобін

В

імуноглобулін

Г

амілаза

Д

осеїн

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між хімічним елементом та його значенням

Хімічний елемент
1

Mg

2

Fe

3

Zn

4

Са

Значення
А

забезпечує зсідання крові

Б

входить до складу інсуліну

В

входить до складу гемоглобіну

Г

входить до складу хлорофілу

Д

входить до складу тироксину

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Визначте, яка наука вивчає будову органів і систем органів.

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Як називається процес незворотного руйнування білків:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Назвіть полісахарид, який властивий тваринам

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Рибосоми беруть участь у

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Органічною речовиною є

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть приклад активного проникнення розчинених речовин у клітину

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть вуглеводи

Запитання №18 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть двомембранні органели

Запитання №19 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між рівнями організації живої матерії та наведеними прикладами.

приклад
1

еритроцит

2

сосновий ліс

3

РНК

4

нирка

рівень
А

екосистемний

Б

органний

В

біосферний

Г

клітинний

Д

молекулярний

Запитання №20 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між органелами клітини та їхніми функціями

органела
1

мітохондрія

2

комплекс Гольджі

3

лізосома

4

рибосома

функція
А

синтез білків

Б

синтез АТФ

В

внутрішньоклітинне травлення

Г

формування мікротрубочок

Д

формування лізосом

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Визначте молекулярну масу гена, якщо 1 ланцюг ДНК має такий склад ТТГ АГЦ ЦЦА ТТТ ЦГЦ

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

В молекулі ДНК аденілові нуклеотиди складають 15% від загальної кількості. Який відсоток інших нуклеотидів?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 4%
  1. Фрагмент ланцюга ДНК має певну послідовність нуклеотидів.

Напишіть фрагмент ланцюга ДНК, який утворюється в процесі реплікації на цій ділянці ДНК.

Т Ц А Т Г Г Ц Т А

Рефлексія від 90 учнів

Сподобався

76 14

Зрозумілий

75 15

Потрібні роз'яснення

76 14