(Копія) "Перебудова", відновлення незалежності України

Історія України

Для кого: 11 Клас

157 проходжень

24 запитань

20.01.2022

369

21

0

Тест містить питання скопійовані з: "Перебудова", відновлення незалежності України.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В економічній сфері у період «перебудови» партійно-державне керівництво УРСР здійснило

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У якому уривку з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період «перебудови»?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Живий ланцюг «Українська хвиля» у 1990 р. простягався

Живий ланцюг — Вікіпедія

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У 1988 р. лідером Української Гельсінської спілки було обрано

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Проголошений М. Горбачовом курс «прискорення» мав на меті

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Політика повернення історичних фактів, популяризації творів письменників, що раніше заборонялися, відмови від партійних оцінок суспільних явищ на користь загальнолюдських тощо

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Акція Народного руху України «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалася

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

За прийнятим законом «Про індивідуальну трудову діяльність» у 1987 році з’явились

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Декларацію про державний суверенітет країни було проголошено в

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР у серпні 1991 р. було прийнято

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 11%

До змісту уривку з історичного джерела доберіть відповідний період історії України.

документ
1

«Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини. Домагатися, щоб цей міжнародний правовий документ став основним у відносинах поміж особою і державою...»

2

«…Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного суспільства.., відродження української нації; Рух діє в межах Конституції УРСР…»

3

«У книзі, яка має назву “Україно наша Радянська”, непомірно багато місця відводиться минулому України, її дожовтневій історії, водночас слабо показуються такі епохальні події, як перемога Великого Жовтня, боротьба за побудову соціалізму...»

4
“Сталінське керівництво розгорнуло боротьбу проти «безідейності, безпринципності, формалізму, космополітизму й низькопоклонства перед гнилим Заходом», проти «буржуазного націоналізму»”
період
А

післявоєнна відбудова і розвиток України (1945 – початок 1950-х рр.)

Б

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

В

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)

Г

розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)

Д

Україна в умовах незалежності (1991 – початок XXI ст.)

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між періодом в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи його.

поняття
1

«новий порядок», «радянізація», «план “Ост”», «депортація»

2

«прискорення», «гласність», «Українська гельсінська спілка», «нове політичне мислення»

3

«“саморозпуск” УГКЦ», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»

4

«самвидав», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»

5

«відлига», «політична реабілітація», «раднаргоспи», «шістдесятники»

період
А

післявоєнна відбудова і розвиток України (1945 – початок 1950-х рр.)

Б

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

В

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)

Г

розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть хронологічну послідовність подій

1

1

2

2

3

3

4

4

А

Проголошення Акту незалежності України

Б

Проголошення Декларації про Державний суверенітет

В

Перші альтернативні вибори ВР УРСР

Г

Всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%
  • Який документ так формулював право України на незалежність?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами…»

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Які з названих понять характеризують період перебудови в СРСР?

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Які події відбулися в 1985—1991 рр.?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Верховній Раді України (1990—1994 рр.)?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Політика гласності у роки перебудови сприяла:

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Прочитайте визначення укажіть поняття, що відповідає його змістові.

«Спосіб ухвалення законів і вирішення найважливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування».

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки:

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Який напрямок внутрішньої політики радянської України доби перебудови ілюструє плакат?

0201lwm7-5db9-240x352.jpg

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

0201lwne-d2da-350x239.jpg

У якому році розповсюджувалися зображені агітаційні листівки?

Рефлексія від 116 учнів

Сподобався

84 32

Зрозумілий

80 36

Потрібні роз'яснення

88 28
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту