(Копія) Паралельність прямих.Паралельність прямої і площини у просторі.

Геометрія

Для кого: 10 Клас

90  проходження

запитань

20.10.2021

187

3

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Через якІ з наведених фігур можна провести єдину площину?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

У просторі дано пряму а і точку М, яка не належить прямій. Скільки існує різних прямих, які проходять через точку М і паралельна прямій а ?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

якщо одна з двох прямих лежить у площині, а друга перетинає цю площину в точці, яка не належить першій прямій, то дані прямі

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 17%

0201516e-d9be-183x153.gif

на малюнку дано зображення куба. Встановіть відповідність між даною прямою (група 1) та прямою, що паралельна даній (група 2).

Дана пряма
1

СD

2

DD1

3

A1D1

4

AB1

Пряма, що паралельна даній
А

BC

Б

A1B1

В

BB1


Г

CD1

Д

C1D

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 17%

0201517h-2827-199x166.gif

Дано зображення куба. Встановіть відповідність між парою прямих (група 1) та їх взаємним розташуванням (група 2).


Пара прямих
1

A1K та C1D

2

A1K та D1D

3

BC1 таAD1

Взаємне розташування прямих
А

Перетинаються

Б

Неможливо визначити

В

Мимобіжні

Г

Паралельні

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Дано трикутну піраміду. Укажіть пряму перетину площин (АСB) і ( СBD)

02014gbd-8f83-233x348.png

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установити відповідність між геометричними фігурами та їх паралельними проекціями.

фігура
1

відрізок

2

прямокутник

3

прямокутна трапеція


проекція
А

точка

Б

ромб

В

рівнобічна трапеція

Г

трикутник

Д

пряма

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Дано паралелограм ABCD і площину яка не перетинає його. Через вершинипаралелограма проведено паралельні прямі, які перетинають дану площину в точках A1, B1,C1, D1. Знайти довжину відрізка DD1 , якщо

АА1=2 см ;ВВ1=3 см; СС1=8 см. ( у відповідь вказати лише число)

Рефлексія від 49 учнів

Сподобався

27 22

Зрозумілий

25 24

Потрібні роз'яснення

30 19