Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

(Копія) (Копія) Тести Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Історія України

Для кого: 9 Клас

121 проходження

26 запитань

30.09.2022

948

17

0

Завантажити тест
Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Тест створено за матеріалами підручника. Повністю відповідає програмним вимогам. дає змогу швидко перевірити рівень знань учнів 9 класу.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Учасники таємних організацій в Петербурзі та в Україні, що планували здійснити державний переворот проти самодержавства в Російській імперії - це

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Який регіон України у складі Російської імперії став осередком українського національного відродження у першій половині XIXстоліття?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Складовою якого визвольного руху була діяльність декабристів на українських землях?

Запитання №4 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

М.Костомаров, В.Білозерський, П.Куліш засновували______________________________ (Варіанти:Кирило - Мефодіївське братство, Руську трійцю, Малоросійське товариство, Братство тарасівців)

Запитання №5 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

На початку ХІХ століття польська шляхта зберігала панівне становище на ____________ (Варіанти:Лівобережжі, Правобережжі, Слобожанщині, Півдні)

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Програмним документом цієї організації була "Руська правда" Павла Пестеля.

Запитання №7 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

3 січня 1825 року уряд імператора Миколи І придушив повстання ______________ (Варіанти:Київського, Чернігівського, Петербурзького, Чигиринського)полку.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Українське національне відродження на Слобожанщині було пов'язане із

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ століття?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Устим Кармелюк - це керівник

Запитання №11 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

Задунайську Січ було зруйновано та знищено у 1828 р. _____________ (Варіанти:російськими, польськими, австрійськими, турецькими)військами.

Запитання №12 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

Основна одиниця адміністративно - теріторіального поділу українських земель в першій половині ХІХ ст. була __________ (Варіанти:область, воєводство, губернія, провінція)

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть відповідність

1

Василь Капніст

2

Василь Каразін

3

Тарас Шевченко

4

Іван Котляревський

А

Автономіст, що здійснив у 1791 р. "місію" до Берліну

Б

Поет, художник, ймовірний учасник "Кироло - Мефодіївського братства", автор "Кобзаря"

В

Автор поеми "Енеїда" - першого літературного твору, написаного народною мовою

Г

Вчений, просвітитель, ініціатор створення університету в Харкові

Д

Автор історико-політичного твору "Історія Русів"

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Напочатку 19 століття українські землі були у складі

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

У якому році була утворена Бессарабська губернія, яка увійшла до складу Російської імперії? (Вкажіть лише чотири цифри у відповіді)

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

У складі Малоросійського генерал губернаторства були наступні губернії:

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть відповідність між великими адміністративними округами та дрібними адміністративними утвореннями, які входили до їхнього складу

Великі адміністративні округи
1

Київське генерал-губернаторство

2

Коронний край Королівство Галиції та Володимирщини

3

Малоросійське генерал-губернаторство

4

Новоросійсько -Бессарабське генерал-губернаторство

Їхні складові
А

Таврійська губернія

Б

Полтавська губернія

В

Буковина та Галичина

Г

Подільська губернія

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

02006tck-9a96-421x237.jpgЯким кольором на карті позначено українські території, що входили до складу Австрійської імперії?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Організація, члени якої сповідують ідею вдосконалення суспільства через вдосконалення людини називається

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Масонська ложа у Полтаві називалась...

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Оберіть пункти, які стосуються діяльності Південного товариства

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Промисловий переворот в Наддніпрянській Україні розпочався у ...

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні раніше розпочався ...

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Найшвидшими темпами в Наддніпрянщині промисловий переворот відбувався

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Досягати своєї мети лише засобами літератури та виховання юнацтва прагнули

Запитання №26 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

З переліку імен оберіть учасників Кирило-Мефодіївського браства

Опис, який учні побачать після проходження тестування

Молодець!

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Тест створено за матеріалами підручника. Повністю відповідає програмним вимогам. дає змогу швидко перевірити рівень знань учнів 9 класу.

Рефлексія від 61 учня

Сподобався

46 15

Зрозумілий

46 15

Потрібні роз'яснення

47 14