(Копія) (Копія) Контрольна робота за темою "Тіла і речовини"

Тест містить питання скопійовані з: (Копія) Контрольна робота за темою "Тіла і речовини".
Запитання №1

Поміркуй і познач! 

Предмети, або рукотворні тіла, належать до

Запитання №2

Поміркуй і познач правильне твердження.

Речовини, які перебувають у рідкому та газоподібному  станах, не мають постійної форми.

Запитання №3

Продовжи речення.

Тіла й речовини можуть перебувати у трьох станах: ...

Запитання №4

Маленькі  частинки, які  не  можна  побачити  навіть через  електронний  мікроскоп

Запитання №5

Обери й познач. 

Усі тіла складаються з речовин.

Запитання №6

Доповни речення.

Тіла, що зроблені людиною, називаються … , або … .

Запитання №7

Обери неправильне твердження.

     Твердий, рідкий чи газоподібний стан речовин залежить від розташування в них...

Запитання №8

Наведи приклади.

      Деревину – природну тверду речовину – використовують як матеріал для виготовлення … 

Запитання №9

Встанови відповідність між агрегатним станом речовини та щільністю розташування у ній молекул чи атомів.

1

газоподібний стан

2

твердий стан

3

рідкий стан

А

атоми і молекули розташовані щільніше, ніж у газах

Б

відстань  між  молекулами  набагато  більша  від  самих  молекул

В

проміжки  між  атомами  і  молекулами  дуже  малі, тому  їх  рух  обмежується  коливаннями

Запитання №10

На  світі  дуже  багато  речовин. Ці  речовини  вивчає  наука...

Відкрити опис тесту