Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Формування компетентностей сучасного педагога: інструменти професійного саморозвитку
»
Взяти участь Всі події

(Копія) Контрольна робота: "Людина в соціокультурному просторі"

Громадянська освіта

Для кого: 10 Клас

117 проходжень

14 запитань

30.11.2022

78

2

0

Завантажити тест
Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Завдання з вибором однієї, кількох відповідей, встановлення відповідності та вибір правильної відповіді у тексті. Успіхів!

Тест містить питання скопійовані з: Контрольна робота: "Людина в соціокультурному просторі".
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Оберіть НЕПРАВИЛЬНИЙ варіант: "Сучасні науковці виділяють такі ознаки соціуму:

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 16%

Поєднайте поняття з відповідними визначеннями:

Поняття
1

полікультурність

2

толерантність

3

плюралізм

4

різноманітність

5

рівність

Визначення
А

наявність багатьох складових різного характеру в єдиному цілому

Б

визнання багатоманітності думок, поглядів, партій, суб'єктів економічного, політичного й культурного життя демократичного суспільства як основи його розвитку

В

співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі і часі спільноти людей

Г

терпимість до іншого світогляду,способу життя, поведінки і звичаїв

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Яке поняття характеризує сукупність соціальних спільнот, які взаємодіють між собою у соціумі?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

0201j7c3-dd18-327x154.jpg

Який варіант розв'язання конфлікту демонструє зображення?

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 16%

Поєднайте способи вирішення конфліктів з їх характеристикою:

Способи
1

компроміс

2

переговори

3

медіація

4

арбітраж

5

консенсус

Характеристика
А

розв'язання проблеми шляхом досягнення взаємної згоди

Б

розв'язання проблеми шляхом взаємних поступок сторін

В

звернення до спеціального владного органу, наділеного повноваженнями для розв'язання проблеми

Г

мирна бесіда обох сторін із метою пошуку можливостей розв'язання проблеми

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вплив якого з перерахованих соціальних явищ на суспільство є однозначно негативним?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

0201j7im-c225-314x278.jpg

Яке явище ілюструє зображення?

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Оберіть НЕПРАВИЛЬНІ твердження (два) з поданої характеристики стереотипів:

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Оберіть ПРАВИЛЬНІ твердження (два), що стосуються поняття "спілкування":

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною належністю, статтю, віком, політичними або релігійними переконаннями - це:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Поняття, що характеризує зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів - це:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

0201j7ra-8cfa-349x206.jpg

Ілюстрацією якого поняття слугує подана світлина?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Процес збільшення участі всіх громадян у житті соціуму, і насамперед тих, хто має труднощі у фізичному й розумовому розвитку, називається:

Запитання №14 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 16%

Спілкування поділяється на типи відповідно до його мети, а саме:

1) можливе за умови зацікавленості партнерів у встановленні та підтримці довірливого контакту - ___________________ (Варіанти:ділове, виховне, діагностичне, інтимно-особистісне); 2) передбачає цілеспрямований вплив одного учасника на іншого з чітким уявленням бажаного результату - ___________________ (Варіанти:ділове, виховне, діагностичне, інтимно-особистісне); 3) спілкування, метою якого є досягнення будь-якої чіткої угоди або домовленості - ___________________ (Варіанти:ділове, виховне, діагностичне, інтимно-особистісне); 4) метою спілкування є отримання від співрозмовника будь-якої інформації - ___________________ (Варіанти:ділове, виховне, діагностичне, інтимно-особистісне).

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Завдання з вибором однієї, кількох відповідей, встановлення відповідності та вибір правильної відповіді у тексті. Успіхів!

Рефлексія від 69 учнів

Сподобався

52 17

Зрозумілий

48 21

Потрібні роз'яснення

56 13