(Копія) Контрольна робота "Геометричні перетворення"

Геометрія

Для кого: 9 Клас

3 проходження

6 запитань

24.05.2022

47

0

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Контрольна робота "Геометричні перетворення".
Запитання №1 із заповненням пропусків у тексті Балів: 10%

В яку точку при повороті на кут 900 за годинниковою стрілкою переходить точка А(0;-3)? Відповідь: А’(__; _ )

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Паралельне перенесення задано формулами х’ = х + 2; у’ = у – 1. В яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка D(-3;4)?

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 20%

При переміщенні прямокутний трикутник АВС, катет якого АС = 12 см, а гіпотенуза АВ = 13 см, перейшов у трикутник А’B’C’. Знайдіть сторони трикутника А’B’C’.

Запитання №4 із заповненням пропусків у тексті Балів: 20%

Дано відрізок АD, кінці якого мають координати А(2;-3), D(-2;-1). Побудували відрізок симетричний відрізку АD відносно початку координат. Точки мають такі координати А’(__;_), D’(_;_).

Запитання №5 із заповненням пропусків у тексті Балів: 20%

Точки А(a; -3), В(1; b) симетричні відносно осі ординат. Отже а= __ , b = __ .

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 20%

Запишіть рівняння прямої, що симетрична прямій 3х – 2у + 12 = 0 відносно початку координат.

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

2 0

Зрозумілий

2 0

Потрібні роз'яснення

1 1