Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

(Копія) Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

Хімія

Для кого: 11 Клас

19 проходжень

34 запитань

05.12.2022

138

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє..
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках є реакціями:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Підвищення температури сприяє зсуву рівноваги у бік:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Збільшення концентрації вихідних речовин сприяє зсуву рівноваги в бік утворення:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Якщо в реакцію вступають лише тверді речовини, тоді:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зміна тиску впливатиме на стан рівноваги за умови, що в реакцію вступатимуть:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Збільшення тиску сприяє перебігу реакції, яка відбувається зі ... об'ємів газів:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Куди зміститься рівновага в разі підвищення тиску в системі N2 + 3H2 = 2NH3 -92 кДж/моль

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Як збільшення концентрації вуглекислого газу вплине на рівновагу реакції:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хімічна рівновага в системі

С4H10(г) ⇄ С4H6(г) + 2H2(г) +200кДЖ

зміститься в сторону реагентів (вліво):

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

При підвищенні тиску рівновага зміститься в бік утворення продуктів в реакції....

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Рівновага в реакції СаСO3(тв) ⇄ СаО(тв) + СO2(г) зміститься в сторону утворення продуктів реакції при....

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хімічна рівновага в системі С4H10(г) ⇄ С4H6(г) + 2H2(г) зміститься в сторону реагентів (вліво) у разі....

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Чи вірні наступні твердження про зміщення хімічної рівноваги в системі 2CO(г)+ O2(г) ⇄ 2CO2 (г)

А. При зменшенні температури хімічна рівновага в даній системі зміститься в сторону реагентів;

Б. При збільшенні концентрації чадного газу рівновага системи зміститься в сторону утворення продуктів реакції.

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Запитання з кількома правильними відповідями.

При зниженні тиску збільшується вихід продуктів реакції у системі:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Чи вірні наступні твердження щодо зміщення хімічної рівноваги в системі CO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г) ; ∆Н < 0

А. При збільшенні тиску хімічна рівновага зміщується в бік продукту реакції

Б. При підвищенні температури хімічна рівновага в даній системі зміститься в сторону продукту реакції

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У якій системі зменшення концентрації водню (Н2) зміщує хімічну рівновагу вправо?

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Необоротні реакції - це...

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хімічна рівновага - це стан суміші реагуючих речовин, коли

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Як збільшення концентрації вуглекислого газу вплине на рівновагу реакції CO2 + H2O ↔ H2CO3

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

При підвищенні тиску рівновага зміститься в бік утворення продуктів реакції...

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В якій системі при підвищенні тиску хімічна рівновага зміститься вправо?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хімічна рівновага в системі CO2(г)+C(тв)↔2СO(г) – 173 кДж зміщується в бік продукту реакції при....

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

На стан хімічної рівноваги в системі H2(г)+І2(г)↔2HІ(г)-Q не впливає...

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В якій системі збільшення концентрації водню зміщує хімічну рівновагу вліво?

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У виробництві сірчаної кислоти на стадії окислення SO2 + О2 в SO3 для збільшення виходу продукту....

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

При нагріванні реакційної суміші Алкен + H2 ↔ алкан + 196 кДж....

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хімічна рівновага в системі 2NO2↔2NO + O2-Q зміщується в бік утворення вихідної речовини при…

Запитання №28 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Реакція гідратації етилену CH2 = CH2 + H2O ↔ С2Н5ОН + Q має велике практичне значення, але вона оборотна, для зміщення рівноваги реакції вправо необхідно....

Запитання №29 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Реакція дегідрування бутану ендотермічна. Для зміщення рівноваги реакції вправо необхідно...

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

При одночасному підвищенні температури і зниженні тиску хімічна рівновага зміститься вправо в системі….

Запитання №31 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Реакція взаємодії проепену з воднем (Н2) екзотермічна. Для зміщення хімічної рівноваги вправо необхідно....

Запитання №32 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність між хімічною реакцією та умовою зміщення рівноваги вправо.

Хімічна реакція
1

CO+Cl2↔COCl2(г)-Q

2

2H2+O2↔2H2O(г)-Q

3

CO2+C(тв)↔2CO+Q

Умова зміщення рівноваги вправо
А

Підвищення тиску

Б

Збільшення концентрації

В

Зниження тиску

Запитання №33 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 1%

Каталізатор __________ (Варіанти:впливає, не впливає) на зрушення хімічної рівноваги.

Запитання №34 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 1%

У тому випадку, коли реакція протікає без зміни числа молекул газів, рівновага ______________ (Варіанти:не порушується, порушується) при стисненні або розширенні системи.

Рефлексія від 7 учнів

Сподобався

4 3

Зрозумілий

5 2

Потрібні роз'яснення

6 1
Нещодавно скористалися