(Копія) Функція. Лінійна функція її графік та властивості.

Алгебра

Для кого: 7 Клас

176 проходжень

12 запитань

31.03.2021

223

4

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Скільки дорівнює коефіцієнт заданої функції y = –7x

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Знайдіть значення функції y = 9,5x - 17 при x = –4.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка з функцій є лінійною?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Для функції у = - х + 5 знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 9

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Функція задана формулою у=7х+2. Якому значенню аргументу відповідає значення функції у= - 5?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Не виконуючи побудови з’ясуйте значення координати у точки A (–1; y), яка належить графіку функції y = – 2x +1.

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Знайдіть точку перетину графіка функції у = 8х - 16     з віссю абсцис.
(у відповідь запишіть координати точки в дужках через крапку з комою, наприклад(3;0)

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Знайдіть точку перетину графіка функції у = 5х - 6     з віссю ординат. (у відповідь запишіть координати точки в дужках через крапку з комою, наприклад (0;3)

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Не виконуючи побудови графіка, знайти нулі функції:  у = 3х - 21 ( у відповідь запишіть лише число)

Запитання №10 із заповненням пропусків у тексті Балів: 15%

Заповніть таблицю

х

0

__

-3

у = 2х + 4

_

0

__

Запитання №11 із заповненням пропусків у тексті Балів: 15%

Заповніть таблицю

х

1

__

-5

у = -4х + 3

__

7

__

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 15%

Кожній точці (1 - 3) поставити у відповідність функцію (А - Д), графіку якої належить ця точка

1

А(-1; 4)

2

В(-4;15)

3

С(-2; - 14)

А

у= 2х +7

Б

у = -2х + 7

В

у = - 3 - х

Г

у = 3 - х

Д

у = 3х - 8

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

0 2

Зрозумілий

0 2

Потрібні роз'яснення

0 2