Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Організація індивідуальних занять для дітей з використанням арттерапії, пісочної терапії, аплікації, сенсорної методики
»
Взяти участь Всі події

(Копія) Електричний струм 11 клас

Фізика

Для кого: 11 Клас

7 проходжень

32 запитань

29.09.2022

132

2

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Електричний струм 11 клас.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Фізичну величину, яка характеризує електричний струм і чисель но дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за секунду називають ...

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Фізичну величину, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці заряду 1 Кл називають ... .

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

фізичну величину, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму називають ... .

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію назива-ють ... .

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Для виникнення та існування електричного струму є такі необхідні умови ... .

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

За напрямок струму в електричному колі прийнято напрямок ... .

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 7%

Встановіть відповідність : фізична величина - буквенне позначення фізичної величини.

фізична величина
1

Електричний опір

2

Електрична напруга

3

Сила струму

позначення фізичної величини
А

I

Б

U

В

P

Г

R

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 7%

Встановіть відповідність : фізична величина - одиниці вимірювання (система СI)

Фізична величина
1

Електричний опір

2

Електрична напруга

3

Сила струму

одиниці вимірювання
А

Ом

Б

В

В

А

Г

Кл

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 11%

Встановіть відповідність : елемент електричного кола - умовне позначення

Елемент електричного кола
1

Резистор

2

Електрична лампочка

3

Реостат

4

Запобіжник

5

Амперметр

Умовне позначення
А

Електрична лампа - Wikiwand

Б

Радіоконструктор: Знайомтесь, "Резистор"...

В

✓ Чем отличается потенциометр от реостата - tractor-sale.ru

Г

White Circle

Д

Види радіодеталей та їх призначення. Графічне позначення радіодеталей на схемах. Аналіз складної схеми

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Нагрівальним елементом електричної праски, до кінців якого прикладено напругу 220 В, за 0,5 хв пройшов заряд 300 Кл. Визначте силу струму в нагрівальному елементі . (Відповідь записати в системі СІ, без одиниць вимірювання ).

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На якому з рисунків показане послідовне з'єднання трьох провідників?

02012zce-7c58-108x86.png02012zcj-f886-88x78.png02012zcl-8792-87x78.png02012zcn-8bd6-101x78.png

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На якому з рисунків показане паралельне з'єднання трьох провідників?

02012zcz-751f-108x80.png02012zd2-fdd5-81x81.png02012zd4-a06e-101x89.png02012zd5-53b5-101x83.png

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

З вольт-амперної характеристики провідника, зображеної на рисунку, визначте, який з провідників має найменший опір. 03010y7a-1628-348x206.png

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Визначте опір провідника, якщо напруга на його кінцях 80 В, а сила струму в ньому 2 А.

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Ділянка кола складається з двох провідників, опори яких становлять 3 Ом і 6 Ом, з’єднаних паралельно. Знайдіть загальний опір ділянки.

Запитання №16 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Резистори з опором 3 і 6 Ом з’єднані паралельно. Визначте загальний опір ділянки кола, силу струму в другому резисторі й на всій ділянці кола, якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 2 А.

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Виберіть умови існування електричного струму

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Як позначається запобіжник в електричній схемі?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначення якого елемента кола позначено на схемі

02013pex-0463-146x50.png

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Який елемент тут зображено?

02013pfe-d454-74x58.png

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яке з наведених рівнянь є математичним записом закону Ома?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Який з наведених елементів обов'язково під'єднується у коло паралельно?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Електричний струм – це

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Джерела електричного струму - це

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Якщо з’єднання провідників не містить розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно один за одним, то воно називається…

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

При послідовному з’єднанні трьох провідників загальна сила струму рівна…

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

При паралельному з’єднанні трьох провідників загальна напруга рівна…

Запитання №28 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Що допоможе збільшити верхню межу вимірювання вольтметра?

Як потрібно його приєднувати у коло?

Запитання №29 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Опір провідника 20 Ом, а сила струму в ньому 0,5 А. Знайдіть напругу на його кінцях.

Запитання №30 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Загальний опір чотирьох однакових лампочок, з'єднаних послідовно, дорівнює 200 Ом. Який опір кожної лампочки?

Запитання №31 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Електрична лампа, опір якої 215 Ом, увімкнена у мережу з напругою 220 В. Опір проводів живлення лампи 5 Ом. Визначити напругу на лампі і підвідних проводах.

Запитання №32 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Резистори з опором 3 і 6 Ом з’єднані паралельно. Визначте загальний опір ділянки кола, силу струму в другому резисторі й на всій ділянці кола, якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 2 А.

Рефлексія від 5 учнів

Сподобався

5 0

Зрозумілий

4 1

Потрібні роз'яснення

4 1