Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

(Копія) Біосинтез білка.

Біологія

Для кого: 9 Клас, 10 Клас

27 проходжень

56 запитань

02.12.2022

563

7

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Біосинтез білка. .
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Синтез білка відбувається на:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виберіть неправильне твердження:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Властивість послідовності триплетів гена відповідати послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюгу називають:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте назву трьох нуклеотидів і-РНК, що не кодують жодної амінокислоти:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте назву неінформативних ділянок структурних генів, що не кодують амінокислот:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте назву інформативних ділянок структурних генів, які кодують амінокислоти:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте назву трьох нуклеотидів т-РНК ,комплементарних кодону і-РНК:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть як називають синтез про-і-РНК на ДНК:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Трансляція у клітині відбувається в:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Транскрипція у клітині відбувається в:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву речовин, транспортованих т-РНК до рибосом:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву білків, що виконують каталітичну функцію:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назви мономерів білків:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте, якими зв'язками сполучені амінокислоти в первинній структурі білка:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Білок складається зі 100 амінокислот. Вкажіть кількість нуклеотидів у ділянці ДНК яка кодує цей білок:

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди становлять 20% від загальної кількості нуклеотидів. Вкажіть частку аденілових нуклеотидів у цій молекулі ДНК:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди становлять 40% загальної їх кількості. Вкажіть частку гуанілових нуклеотидів у цій молекулі ДНК:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Обчисліть і вкажіть кількість рибозних основ у молекулі іРНК, якщо кількість цитозину в ній становить 1000, урацилу - 500, гуаніну - 600, аденіну - 400.

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Ген містить інформацію про:

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте структуру, до складу якої входять гени еукаріотів:

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, скільки нуклеотидів містить кодон іРНК:

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Білок складається з 16 амінокислот. Визначте кількість нуклеотидів в іРНК, яка містить інформацію про цей білок:

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть назву білка, який вдалося синтезувати штучно:

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву галузі сучасної біології, що вивчає синтез і виділення генів, за допомогою яких змінюють генотип організму:

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, скільки амінокислот закодовано в ланцюжку іРНК, який складається з 300 нуклеотидів, якщо два триплети - беззмістовні:

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Антикод - це....

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте антикодон тРНК, відповідний кодону АГЦ у ДНК:

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, що відбувається на другому етапі біосинтезу білка:

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Синтез білків клітини відбувається на:

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Скільки комбінацій триплетів утворюється з чотирьох різних нуклеотидів?

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Рибосомальна РНК забезпечує:

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Структуру, яка утворилася внаслідок сполучення кількох амінокислот, називають:

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Термін "колінеарність генетичного коду" означає, що:

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, які з органоїдів клітини містять власний апарат для синтезу білка:

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Нуклеотидна послідовність м-РНК трансформується на рибосомах у послідовності:

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, про який рівень організації білкової молекули закладена інформація в ДНК:

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, чим кодон відрізняється від триплету:

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 0%

Укажіть, що таке транскрипція:

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, які структури беруть участь у процесі трансляції:

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Ділянка іРНК має структуру -ГУЦ-ГАА-УЦЦ-. Вкажіть послідовність нуклеотидів у структурному гені:

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Ген має структуру: АЦГ-АГГ-ЦТТ. Позначте структуру відповідної іРНК:

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Пептидний зв’язок утворюється між:

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте триплет, який сигналізує початок біосинтезу білка:

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Відносна молекулярна маса білка становить 21000. Визначте та вкажіть розмір гена, який кодує цей білок:

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть ініціюючий кодон іРНК:

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Під час трансляції всередині рибосоми є ділянка іРНК, яка містить:

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Відносна молекулярна маса білка становить 21 000. Визначте та вкажіть відносну молекулярну масу відповідного гена.

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Пептид, утворений внаслідок трансляції на фрагменті іРНК ГУУ-ГУА-ГАА-ГГГ, складається з амінокислот:

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, у яких органелах клітини відбувається синтез білка:

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У одному гені зашифрована інформація про:

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть процеси, що не належать до реакцій матричного синтезу:

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте триплети, які припиняють синтез білка:

Запитання №53 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установідь відповідність між назвою процесу та його описом:

1

трансляція

2

світлова фаза фотосинтезу

3

енергетичний обмін

4

фотоліз

А

сукупність реакцій розщеплення складних речовин з виділенням енергії

Б

синтез органічних речовин

В

реакції фотосинтезу, що відбуваються на мембранах тилакоїдів за наявності світла

Г

процес перетворення послідовності нуклеотидів у молекулі іРНК в послідовність амінокислотних залишків білка

Д

розщеплення молекул води під дією світла

Запитання №54 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між тремінами та їх визначеннями:

1

кодон

2

структурний ген

3

інтрон

4

екзон

А

інформативна ділянка ДНК у межах гена, яка переводиться в зрілу молекулу іРНК у процесах транскрипції і сплайсингу

Б

ген, що контролює діяльність структурного гена

В

одиниця генатичного коду, триплет ДНК або РНК, що кодує включення однієї амінокислоти

Г

ділянка ДНК, що є частиною гена й не містить інформації про послідовність амінокислот білка

Д

ген, що кодує структуру білка

Запитання №55 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між етапом біосинтезу білка та клітинною структурою, де він відбувається:

1

транскрипція

2

активація амінокислот

3

трансляція

4

формування природної структури білка

А

плазмалема

Б

каріоплазма

В

цитоплазма

Г

рибосоми

Д

ендоплазматична сітка

Запитання №56 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 5%

Укажіть назву й особливості процесу, зображено на рисунку:

0200flks-11a8.png

На рисунку зображено:

____________________________ (Варіанти:процес клітинного дихання, світлову фазу фотосинтезу, процес аеробного хемосинтезу)

Ліворуч відбувається:

_____________________________________ (Варіанти:перетворення глюкози на ацетон, кисневий етап енергетичного обміну, безкисневий етап енергетичного обміну)

Праворуч відбувається:

___________________________________ (Варіанти:кисневий етап енергтичного обміну, безкисневий етап енертичного обміну, перетворення ацетону на ацетил-КоА)

Рефлексія від 12 учнів

Сподобався

9 3

Зрозумілий

9 3

Потрібні роз'яснення

9 3