(Копія) Біосфера. Захист та збереження біосфери

Біологія

Для кого: 9 Клас

50 проходжень

17 запитань

17.05.2022

81

7

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Біосфера., Біосфера. Захист та збереження біосфери.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Термін "біосфера" запропонував вчений:

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 5%

Установіть відповідність між компонентом біосфери та прикладом живих організмів

компонент біосфери
1

Косна речовина біосфери:

2

Біогенна речовина біосфери:

3

Біокосна речовина біосфкри:

4

Жива речовина біосфкри:

приклад живих організмів
А

крейда, торф, кисень

Б

рослини, бактерії гриби

В

мул, грунт

Г

граніт, нефрит

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Біосферними заповідниками України є:

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Назвіть типи природоохоронних територій:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Найвища і остання стадія існування біосфери, яку створює людина своєю діяльністю:

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 5%

Установіть відповідність між природоохоронною територією і його характеристикою

природоохоронна територія
1

зоопарк

2

заказник

3

заповідник

4

національний парк

5

пам*ятки природи

характеристика
А

природоохоронна територія на якій заборонена будь яка господарська діяльність людини, відвідування обмежене

Б

територія, спеціально створена людиною, з будівлями і обладнанням для утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публічного показу тварин.

В

природоохоронний об'єкт створений для збереження певного виду тварин, рослин та інших природних ресурсів.

Г

природоохоронна установа що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.

Д

Окремі природні об*єкти із заповненим режимом, що мають наукове, культурне, історичне значення

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Червона книга містить:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Чорний список містить:

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Зазначте, які біохімічні функції виконує жива речовина біосфери

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Цілісне вчення про біосферу розробив

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

До складу біосфери входять:

1.гідросфера

2.тропосфера

3.озоновий екран

4.стратосфера

5.літосфера

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Види речовини біосфери:

1.жива

2.косна

3.косногенна

4.біогенна

5.біокосмічна

6.біокосна

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Основні причини забруднення атмосфери

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Найважливіші заходи щодо охорони генофонду рослин:

1.створення заповідників і заказників 2.утримання й розведення рідкісних тварин у неволі 3.залужування осушених торфовищ 4.розведення рідкісних рослин у спеціальних господарствах 5.захисні лісонасадження

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Головні природоохоронні заходи при розвитку промисловості:

1.створення безвідходних технологій 2.створення охоронних територій 3.розробка замкнутих циклів виробництва 4.виключення викидів шкідливих речовин в атмосферу й неочищених вод у водойми 5.залужування осушених торфовищ 6.строго нормоване застосування мінеральнх добрив.

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Окисно- відновна функція живої речовини біосфери:

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 15%

Установіть відповідність між назвами компонентів біосфери та їх прикладами

компоненти
1

біогенна речовина

2

біокосна речовина

3

косна речовина

приклади
А

водорості, бактерії, гриби

Б

граніт,базальт, кімберліт

В

вуглекислий газ, нефрит, тварини

Г

мул, грунт, повітря

Д

кисень, крейда, торф

Рефлексія від 40 учнів

Сподобався

23 17

Зрозумілий

23 17

Потрібні роз'яснення

32 8