Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

(Копія) Активізація дисидентського руху

Історія України

Для кого: 11 Клас

50 проходжень

33 запитань

08.12.2022

440

2

0

Завантажити тест
Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Тести до розділу "Україна в період загострення кризи радянської системи", підтема "Активізація дисидентського руху". Створені в форматі ЗНО

Тест містить питання скопійовані з: Активізація дисидентського руху.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано:
«...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Про активізацію дисидентського руху в Україні в другій половині 1970-х рр. свідчить

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одне із завдань Української Гельсінської групи — це

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У листі до Президіі Верховноі Ради СРСР В. Стус писав:

«...Репресіі 1972 р. показали, що в дискусіі з украі нськими «дисидентами» влада не знаи шла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієі сили не знає кінця».
Перехід влади до застосування сили проти украі нських дисидентів спричинено

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одне із завдань Української Гельсінської групи — це

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть одну з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 — першій половині 1980-х рр.?

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1

В. Симоненко

2

М. Руденко

3

В. Стус

4

В. Чорновіл

А

автор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору»

Б

автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української Гельсінської групи

В

автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи

Г

автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи

Д

автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Особливість дисидентського руху в Україні в 1970–1980-х рр. полягала в тому, що рух

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між прізвищами учасників опозиційного руху в Україні та їх характеристиками.

1

М. Руденко

2

В. Мороз

3

В. Стус

4

В. Чорновіл

А

Історик, публіцист, автор есе «Репортаж із заповідника ім. Берії», «Хроніка опору».

Б

Поет, літературний критик, автор поезії «На колимськім морозі калина».

В

Журналіст, літературний критик, автор збірки «Лихо з розуму».

Г

Письменник, один із засновників Української Гельсінської групи.

Д

Генерал, правозахисник, учасник руху за відновлення прав кримськотатарського народу.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника: «...за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня...»?

Запитання №12 на послідовність Балів: 7%

Установіть послідовність подій дисидентського руху в Українській РСР.

створення Л. Лук'яненком Української робітничо-селянської спілки

початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

участь В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зміна партійно-політичного керівництва УРСР у 1972 р. супроводжувалася

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

  1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.

  2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.

  3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

Запитання №16 на послідовність Балів: 7%

Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950–1970-х років.

Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».

Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки –
Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте уривок зі спогадів режисера Ю. Іллєнка та дайте відповідь на запитання.

«Увечері 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм був розкручений... тому його й використали організатори акції протесту. ...Із зали піднімається _____ з букетом. Говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і звертається до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік...» ...Вскакує _____ і кричить українською крізь гул запущеної чекістами сирени: «Хто проти тиранії – встаньте!»

Прізвища яких громадських діячів пропущено в уривку?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Чи правильне твердження?

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. було передусім спричинено:

1) подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»;
2) інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки».

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яка організація ставила перед собою таку мету?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

У якому році створено цю організацію?

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Хто з діячів, зображених на фото, був членом цієї організації?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яке явище радянської дійсності слід характеризувати, використовуючи наведений історичний документ?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?


03000d6q-a9b1-453x204.jpg

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте уривок з інтерв’ю колишнього голови КДБ УРСР М. Голушки:

«У карних кодексах… було передбачено відповідальність за антирадянську агітацію та пропаганду, наклепи на існуючий лад (ст. 62, 187 КК УРСР), застосування яких асоціюється із переслідуванням за інакомислення».

Відповідні статті Кримінального кодексу використовувалися владою для боротьби з

Запитання №25 на послідовність Балів: 7%

Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській РСР.

створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки

початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

участь В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

«Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що було характерним для діяльності дисидентів в УРСР?

Запитання №28 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які поняття пов’язані з розвитком дисидентського руху в Україні в 1960–1970-ті рр.?

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Розгляньте фото палітурок видань і виконайте завдання.

03000dga-4040-550x404.jpg

Ці візуальні джерела доречно використати для створення презентації

Запитання №30 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть осіб, які були членами Української Гельсінської групи.


Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Перша хвиля арештів дисидентів в УРСР радянськими органами держбезпеки припадала на

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Проаналізуйте фрагмент історичного документа й виконайте завдання 18-20 до нього.

«…організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; сприяння виконанню статей заключного Акта з питань безпеки й співробітництва в Європі; домагання того, щоби на всіх міжнародних нарадах... Україну як суверенну європейську державу й члена ООН було представлено окремою делегацією; акредитування в Україні представників зарубіжної преси».

Яка організація ставила перед собою завдання, зазначені в документі?

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Проаналізуйте фрагмент історичного документа й виконайте завдання 18-20 до нього.

«…організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; сприяння виконанню статей заключного Акта з питань безпеки й співробітництва в Європі; домагання того, щоби на всіх міжнародних нарадах... Україну як суверенну європейську державу й члена ООН було представлено окремою делегацією; акредитування в Україні представників зарубіжної преси».

Діяльність організації засвідчувала

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Тести до розділу "Україна в період загострення кризи радянської системи", підтема "Активізація дисидентського руху". Створені в форматі ЗНО

Рефлексія від 27 учнів

Сподобався

20 7

Зрозумілий

20 7

Потрібні роз'яснення

24 3