Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Контрольна робота з теми "Займенник"

Українська мова

Для кого: 6 Клас

29 проходжень

12 запитань

25.05.2022

53

1

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яке загальне значення займенника?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть займенники 3-ої особи.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Знайдіть форму давального відмінка займенника ми.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виділіть правильну форму орудного відмінка однини займенника вся.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть займенник середнього роду.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Разом треба писати всі займенники рядка

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Через дефіс треба писати всі займенники рядка

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Усі займенникові форми написано правильно в рядку

Запитання №9 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 16%

Прочитайте речення. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.

Завжди людина прагне здійснення своїх мрій.

  1. Частина мови: __________ (Варіанти:іменник, прикметник, числівник, займенник)

  2. Початкова форма: _____ (Варіанти:свій, свої, своїх, своя)

  3. Розряд за значенням: ___________ (Варіанти:особовий, зворотний, відносний, питальний, неозначений, заперечний, присвійний, вказівний, неозначений)

  4. Рід (якщо є): _________ (Варіанти:соловічий, жіночий, середній, немає)

  5. Число (якщо є): _______ (Варіанти:немає, однина, множина)

  6. Відмінок: _____ (Варіанти:Н.в., Р.в., Д.в., З.в., О.в., М. в.)

  7. Синтаксична роль_________ (Варіанти:підмет, присудок, додаток, означення, обставина)

Запитання №10 на послідовність Балів: 12%

Встановіть послідовність правильного відмінювання займенника самий.(від Н.в. до М.в.)

самого

самий

самому

самим

самий, самого

на самому

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 35%

Вкажіть розряд займенника.

Займенники
1

тобі

2

наш

3

ніщо

4

себе

5

якийсь

6

ця

7

весь

8

який?

9

чий

Розряди
А

заперечний

Б

особовий

В

присвійний

Г

вказівний

Д

зворотний

Е

означальний

Є

питальний

Ж

відносний

З

неозначений

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 16%

Установіть відповідність між виділеними в реченнях займенниками й синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1

Я — не ти.

2

У всякої пташки — свої замашки

3

Хто землю удобрює, тому й земля повертає

4

Як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає

А

підмет

Б

присудок

В

означення

Г

додаток

Опис, який учні побачать після проходження тестування

Думаю, тобі все вдалося!

Рефлексія від 22 учнів

Сподобався

21 1

Зрозумілий

21 1

Потрібні роз'яснення

19 3