Контрольна робота з теми "Спадковість та мінливість організмів"

Біологія

Для кого: 9 Клас

29 проходжень

18 запитань

17.03.2021

238

2

0

Опис тесту:

Різнорівневі завдання з теми "Спадковість та мінливість"

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Гомологічними називають хромосоми:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Томас Морган сформулював:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Набір хромосом у гаметах:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Серед названих генотипів виберіть гомозиготний:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Домінантний алель - це:

Запитання №7 із заповненням пропусків у тексті Балів: 5%

Перерозподіл спадкового матеріалу батьків у генотипі нащадків називається,,,____________

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Клітина або особина з (диплоїдним) або (поліплоїдним) набором хромосом, гомологічні хромосоми якої несуть різні алелі певного гена......

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку називається .....

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між типом мутації та описом змін організмів: 

Тип мутації
1

генна

2

хромосомна

3

геномна

Опис змін організмів
А

зміна форми білкової молекули внаслідок заміни пари нуклеотидів у ланцюгу ДНК 

Б

обмін ділянками гомологічних хромосом внаслідок кросинговеру

В

зміна кількості хромосом внаслідок поліплоїдії 

Г

втрата ділянки однієї з хромосом

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

У горах в еритроцитах крові людей через дефіцит кисню різко зростає вміст гемоглобіну, а після повернення на рівнину вміст гемоглобіну нормалізується. Це прояв:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Для вивчення мінливості певної ознаки складають варіаційний ряд. Довжина ряду свідчить:

Запитання №13 з кількома правильними відповідями Балів: 14%

Види мінливості:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Послідовність розташування ділянок хромосоми позначено літерами АBCDEF. Унаслідок якої мутації хромосома буде мати таку послідовність ділянки ABEFCD?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка причина синдрому Дауна у людини ?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Проаналізуйте твердження:

І. Мутації неможливо спровокувати

ІІ. Модифікації – це зміни фенотипу, які успадковуються

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 19%

Встановіть відповідність між групами мутацій та дією, яку вони спричиняють:

Група мутацій
1

летальні

2

сублетальні

3

нейтральні

4

корисні

Дія,яку спричиняють мутації
А

Спочатку знижують, а потім підвищують життєдіяльність

Б

Не вливають на життєдіяльність

В

Знижують життєдіяльність

Г

Спричиняють загибель організмів

Д

Підвищують життєдіяльність

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Види мутацій за змінами генетичного матеріалу

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0