Контрольна робота "Основні класи неорганічних сполук"

Хімія

Для кого: 8 Клас

79 проходжень

18 запитань

24.05.2022

94

3

0

Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Для виконання контрольної роботи вам необхідні періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності основ, кислот, солей, ряд активності металів

читати все
Тест містить питання скопійовані з: Контрольна робота "Основні класи неорганічних сполук".
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть рядок, до якого входять тільки оксиди

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть формулу сульфітної кислоти

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

виберіть формули основ

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть правильно записану формулу солі алюміній хлорид

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Виберіть пари речовин, між якими відбувається хімічна реакція за нормальних умов (3 відповіді)

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Запишіть рівняння реакції взаємодії алюмінію з киснем та вкажіть значення коефіцієнта перед алюмінієм.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Запишіть рівняння реакції термічного розкладу ферум(ІІІ)гідроксиду та вкажіть продукти, які утворюються

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 12%

Запишіть рівняння реакцій. Встановіть відповідність між реакціями і сумою коефіцієнтів у рівняннях, які їм відповідають

1

MgO + HCl

2

Al +O2

3

Ca(OH)2 + HNO3

А

6

Б

5

В

9

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 10%

Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою

1

калій сульфід

2

калій сульфат

3

калій сульфіт

4

калій гідроксид

5

калій оксид

А

К2SO4

Б

K2О

В

КOH

Г

K2SO3

Д

K2S

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Вкажіть індикатори, які змінюють забарвлення в кислотах

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність між назвою речовини та формулою

1

ферум(ІІІ)нітрат

2

Ферум(ІІ)сульфат

3

ферум(ІІ)гідроксид

4

Ферум(ІІІ) оксид

А

Fe(OH)2

Б

Fe2O3

В

Fe(NO3)3

Г

FeSО4

Д

Fe(OH)3

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 16%

Встановіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакції

1

Al + HCl

2

MgO + H2SO4

3

Al(OH)3 + HCl

4

MgCO3 + H2SO4

А

AlCl3 + H2O

Б

MgSO4 + H2O+ CO2

В

AlCl3 + H2

Г

MgSO4 + H2О

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Запишіть послідовність речовин(умов) у схемі хімічних перетворень у вигляді літер, які відповідають номеру реакції в перетворенні без розділових знаків і пропусків (наприклад: АГБВ)

Al __1___ Al2O3__2___ AlCl3__3__ Al(OH)3__4__ Al2O3

A - NaOH

Б – O2

B – t

Г– HCl

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Запишіть послідовність речовин у схемі хімічних перетворень у вигляді літер, які відповідають номеру речовини в перетворенні(наприклад: АГБВ)

Са __+О2__ 1 __2О___ 2 __Н2СО3__ 3 __НCl__ 4

A - CaCl2

Б – Ca(OH)2

B – CaO

Г– CaCO3

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть рядок, до якого входять тільки кислоти

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть рядок, до якого входять тільки солі

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність між середовищем і забарвленням індикаторів

1

луг + лакмус

2

кислота + фенолфталеїн

3

луг + фенолфталеїн

4

кислота + лакмус

А

червоне

Б

малинове

В

безбарвне

Г

синє

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 8%

встановіть відповідність між реакцією та її типом

1

Cu(OH)2 = CuO + H2O

2

Zn + AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag

3

КОН + НCl = HCl + H2O

4

С + О2 = СО2

А

обміну

Б

сполучення

В

заміщення

Г

розкладу

Рефлексія від 51 учня

Сподобався

32 19

Зрозумілий

33 18

Потрібні роз'яснення

42 9