Контрольна робота. Множення і ділення натуральних чисел

Запитання №1

Вкажіть компоненти дії множення....

Запитання №2

Вкажіть компоненти дії ділення....

Запитання №3

Добуток кількох однакових множників називають...

Запитання №4

Обчисліть обравши зручний порядок дій: 25 ⋅ 15 ⋅ 4 ⋅ 2

Запитання №5

Виконайте ділення 360 : 60 : 2

Запитання №6

Знайдіть остачу при діленні числа 61 на 12

Запитання №7

Обчисліть 2³ ⋅ 5³ + (10² - 8²) : 2²