Контрольна робота. 9 клас. Рух і взаємодія. Закони збереження.

Фізика

Для кого: 9 Клас

92 проходження

9 запитань

07.04.2020

916

3

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Залежність координати від часу для тіла, що рухається прямолінійно, задана рівнянням x = 3 + 2t + 0,5t2.Охарактеризуйте рух цього тіла.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 17%

Визначте прискорення реактивного лайнера під час зльоту, якщо його маса 200 т, сила тяги двигунів 250кН, а коефіцієнт тертя коліс шасі об злітну смугу 0,02.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 17%

Автомобіль масою 2 т піднімається на гору, нахил якої становить 0,2. На ділянці шляху 32 м швидкість руху автомобіля зросла від 21,6км/год до 36км/год. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, визначте коефіцієнт тертя , якщо сила тяги двигуна дорівнює 6304,16Н.

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 8%

Назвіть сили, які позначені цифрами 1,2,4. (1б)

1

1

2

2

3

4

А

Сила  тяжіння

Б

Сила реакції опори

В

Сила тертя

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановити відповідність між фізичною величиною та її одиницею вимірювання.(1б)

1

Переміщення

2

Прискорення

3

Сила

4

Швидкість

 

А

Н

Б

м

В

м/с2

Г

м/с

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановити відповідність між формулюванням законів і назвами законів

1

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані.

2

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними.

 

3

Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком.

4

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

А

Закон всесвітнього тяжіння

Б

Третій закон Ньютона  

В

Другий закон Ньютона

Г

Перший закон Ньютона

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність

1

Закон збереження механічної енергії

2

Закон збереження імпульсу

3

Кінетична енергія

4

Потенціальна енергія

А

Б

В

Г

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Які з наведених фізичних величин є векторними? Назвати всі правильні відповіді

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 17%

Куля масою 100 г, що рухалася зі швидкістю 2 м/с, налітає на нерухому кулю такої самої маси. Визначте швидкість, з якою будуть рухатися кулі після абсолютно непружного удару: 

   

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0