Контрольна підсумкова робота з української мови 6 клас

Запитання №1

Установіть відповідність:

1

вої

2

перст

3

свічадо

4

десниця

5

зигзиця

А

права рука

Б

зозуля

В

воїни

Г

військо

Д

палець

Е

дзеркало

Запитання №2

Установіть відповідність:

1

бульба

2

ватра

3

чічка

4

маржина

А

вогнище

Б

квітка

В

картопля

Г

щічка

Д

худоба

Запитання №3

Виберіть правильний варіант відповіді:

За походженням розрізняють таку лексику української мови – _____________________________________ . 

Загальновживані слова, які використовуємо найчастіше, становлять ____________ лексику української мови.

Пасивна лексика української мови складається з ____________________________________ .

До стилістично забарвленої  лексики належать _____________________________________ 

Запитання №4

Установіть відповідність:

1

аскет

2

аукціон

3

лінгвіст

4

дискомфорт

А

торги

Б

мовознавець

В

пустельник

Г

знищення

Д

незручність

Запитання №5

Поєднайте слова обох колонок, утворивши фразеологізм:

1

жовта

2

геростратова

3

піррова

4

сізіфова

5

еолова

А

поразка

Б

арфа

В

праця

Г

перемога

Д

слава

Е

преса

Запитання №6

Установіть відповідність :

1

одним ликом шиті

2

засміятися на кутні

3

не з заячого пуху

4

битий жук

5

брати в обмолот

А

розсипати кислиці

Б

сам чорт не брат

В

старий вовк

Г

з одного тіста книш

Д

у сини годиться

Е

задавати гарту

Запитання №7

Установіть відповідність між словами і спобом їх творення:

1

префіксальний

2

суфіксальний

3

префіксально-суфіксальний

4

перехід однієї частини мови в іншу

А

лісок, швиденько, сушити

Б

прикордонник, узбережжя, сучасний

В

врятувати, сказати, несила

Г

зелень, міць, біг

Д

набережна. весною, черговий

Запитання №8

Яким способом утворені  слова жовтогарячий, хмарочос, землетрус, пароплав

Запитання №9

Розшифруйте абревіатури:

ООН ____________________________ 

ДТП ____________________________ 

АЕС _____________________ 

 

Запитання №10

Установіть відповідність:

1

перша

2

друга

3

третя

4

четверта

А

Петро, відро, село, кінь, гриб

Б

теля, ім”я, дівча, курча, плем”я

В

тінь, вуаль, синь, любов

Г

Суми, штани, Карпати, ножиці

Д

миша, хвиля, книжка, Ілля

Запитання №11

Вкажіть рід іменників ( писати повністю):

Народ _________              Міць _______ 

Левеня ________              Біль _________ 

Збіжжя ________              Шимпанзе _________ 

Онтаріо ________            Сирота ________ 

Базіка ________               Міссурі _______  

 

Запитання №12

Правильно утворено всі форми кличного відмінка іменників у рядку:

Запитання №13

Укажіть групу прикметника  за значенням :

Хоробрий _______ воїн         

Комп'ютерний _________ клас

Батькова __________ хата   

Неньчина __________ парасолька

Шоколадна  _______ засмага

Кислий  _________ ґрунт

Запитання №14

Укажіть, за допомогою яких суфіксів утворилися слова:

Груш__ий,

Смітт__ий, 

Грош__ий,

Алича__ий,

Парч__ий,

Криц__ий 

Запитання №15

Розв'язати приклад і записати його словами :

4325 + 76= ?

До ______________________________________   додати ______________ дорівнює ____________________________ 

Запитання №16

Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу:

Запитання №17

Установіть відповідність:

1

означальні

2

присвійні

3

особові

4

неозначені

А

ваш, їхній, його, її

Б

я, ти, ми, ви

В

хто-небудь, абихто, деякий, будь-що

Г

той, цей, такий, стільки

Д

весь, всякий, сам, самий

Запитання №18

Утворіть прикметники від іменників за допомогою суфіксів ськ-, цьк-, зьк-:

Н-д: Одеса – одеський

Париж – _________ , Запоріжжя – ___________ , Буг – _______ , Лейпциг – ___________ , Бахмач – __________ ,

латиш – _________