Коливання та хвилі. СТВ. Контрольний тест.

Фізика

Для кого: 10 Клас

29 проходжень

15 запитань

27.01.2022

111

2

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Одиниці вимірювання частоти коливань

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Буква (символ ), якою позначають період коливань.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Механічні хвилі, частота яких перевищує 20 кГц, називають ... .

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 16%

Установіть відповідність між означеннями та назвами фізичних величин, що характеризують хвилю.

1

Максимальне відхилення від положення рівноваги

2

Кількість коливань за одиницю часу

3

Відстань між двома найближчими точками, що коливаються однаково

4

Час одного коливання

А

Амплітуда коливань

Б

Енергія коливань

В

Період коливань

Г

Довжина хвилі

Д

Частота коливань

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

При акустичному резонансі збільшується ... .

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Гучність звуку вимірюється в ... .

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

Вкажіть в якому середовищі поширюється звук

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Під час поширення механічної хвилі переноситься ... .

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 12%

Тіло на поверхні води здійснює 90 коливань за 36 с. Від тіла зі швидкістю 1,5 м/с поширюється механічна хвиля. Установіть відповідність між фізичною величиною та її числовим значенням в одиницях СІ.

Фізична величина
1

Довжина хвилі

2

Частота хвилі

3

Період коливань джерела хвилі

Числове значення в СІ
А

0,6

Б

2,5

В

0,4

Г

5,4

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Фізична модель коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, підвішеної на невагомій і нерозтяжній нитці, та гравітаційного поля, називається ... .

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Формула енергії спокою тіла

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Довжина стрижня відносно нерухомого спостерігача на Землі — 20 м. Якою є власна довжина цього стрижня, якщо він рухається зі швидкістю 0,6с ? Відповідь записати в системі СІ, ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ НЕ ПИСАТИ!

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Звук у повітрі поширюється зі швидкістю 340 м/с. Знайдіть частоту звукової хвилі, якщо її довжина 0,2 м. Відповідь запишіть в системі СІ, ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ НЕ ПИСАТИ!

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Знайдіть довжину математичного маятника, період коливання якого 2 с. Вважайте, що π2=g . Відповідь записати в системі СІ, ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ НЕ ПИСАТИ!

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Релятивістський ефект скорочення довжини стає помітним тільки у випадку руху тіла зі швидкістю, яка .... .

Рефлексія від 27 учнів

Сподобався

20 7

Зрозумілий

18 9

Потрібні роз'яснення

22 5
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту