КОЛО. КРУГ

Запитання №1
 1. Коло – це :
Запитання №2
 1. Круг – це :
Запитання №3
 1. Радіус  кола – це :
Запитання №4
 1. Діаметр  кола – це :
Запитання №5
 1. Діаметр  кола :
Запитання №6
 1. Відношення  довжини  кола  до  довжини  його  діаметра  дорівнює :
Запитання №7
 1. Довжину  кола  обчислюють  за  формулою :
Запитання №8
 1. S=πr² – формула:
Запитання №9
 1. Довжина  кола  радіуса  2 см  дорівнює :
Запитання №10
 1. Радіус кола довжиною 2π см дорівнює :
Запитання №11
 1. Діаметр кола довжиною 2π см дорівнює:
Запитання №12
 1. Радіус круга, площа якого 4π см², дорівнює: