Класи неорганічних речовин

Запитання №1

До кислот не належить

Запитання №2

Перерахуйте класи неорганічних речовин

Запитання №3

Серед сполук оберіть кислоти

Запитання №4

Неорганічна сполука, до складу якої входять катіони Ме та ОН-група

Запитання №5

Неорганічна сполука, до складу якої входять катіони Ме та аніони кислотного залишку

Запитання №6

Неорганічна сполука, до складу якої входять катіони Н та аніони кислотного залишку

Запитання №7

Неорганічна бінарна сполука, до складу якої входить Оксиген та інший елемент

Запитання №8

Поєднайти назву класу сполук з їх характеристикою

1

Кислота

2

Основа

3

Сіль

А

Н  + кислотний залишок

Б

Ме + кислотний залишок

В

Ме + група-ОН

Запитання №9

Метали та НеМетали належать до 

Запитання №10

H – 2 – SO – 4 називається

Запитання №11

Вода, вуглекислий газ, чадний газ – це який клас неорганічних сполук?

Запитання №12

Речовина, що складається з двох і більше хімічних елементів називається..

Відкрити опис тесту