Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Українська мова

Для кого: 8 Клас

26 проходжень

30 запитань

27.11.2021

131

3

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

1.Визнач рядок, у якому слова записані в алфавітному порядку.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах збігається кількість звуків і букв.

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

3. Наголос на першому складі мають слова в рядках

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

4. Визнач рядок, у якому слово палає вжито у переносному значенні

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

5. Із поданих після уривка фразеологізмів виберіть той, що найкраще відповідає змісту: Впало слово, як удар, встав розгніваний владар. — Що ти, хлопче, стратив глузд? — Та слуга ...

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

6. Поясни значення виразу Ловити ґав

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

7. Познач рядок, у якому всі слова - синоніми

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

8. Обери пару слів, що є антонімами

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

9. Обери рядок із спільнокореневими словами

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

10. Укажіть рядок, у якому записані форми слова

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

11. Укажіть рядок, у якому в усіх словах пропущена буква е

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

12. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

13. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах пишеться м’який знак

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

14. Укажіть рядок, у якому всі іменники змінюються за числами

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

15. У лапках треба писати власні назви у рядку

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

16. Укажіть рядок, у якому всі слова — числівники

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

17. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до однієї дієвідміни

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 11%

18. Установіть відповідність між різними формами дієслова та їх назвами

1

безособова

2

форма на -но, -то

3

неозначена

4

дієприкметник

5

дієприслівник

А

ведучи

Б

принесений

В

скошено

Г

копати

Д

світає

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

19. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

20. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

21. Укажіть рядок, у якому записані лише слово­сполучення

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

22. Укажіть речення, у якому правильно виділе­но підмет

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

23. Укажіть речення, у якому правильно виділе­но присудок

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 9%

24. Установіть відповідність

Члени речення
1

присудок

2

обставина

3

означення

4

додаток

Приклад (виділене слово)
А

Козак не без долі, дівка не без щастя.

Б

Козак мовчить, а все знає.

В

І холод не страшний, коли козак молодий.

Г

Не братайся з козаками мед пити.

Д

Козакові Омелькові картопельки тепленької.

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

25. Поширеним є речення

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

26. Вказати односкладне речення

Запитання №27 на встановлення відповідності Балів: 9%

27. Доберіть приклад до кожного виду речення

Вид речення
1

означено-особове

2

неозначено-особове

3

узагальнено-особове

4

безособове

Вид речення
А

Пахне гіркотою осені.

Б

В Україні на щодень печуть житній хліб.

В

Старезний, густий, предковічний ліс на Волині.

Г

Чесне діло роби сміло.

Д

Сади свій сад, плекай свої надії.

Запитання №28 на встановлення відповідності Балів: 9%

28. Установіть відповідність

Характеристика речення
1

односкладне, поширене

2

двоскладне, непоширене

3

складне, розповідне

4

двоскладне, питальне

Приклад
А

Вже почалось, мабуть, майбутнє.

Б

То соловейко в лісі так співає?

В

У кімнаті пахне свіжим хлібом.

Г

Відлітають журавлі.

Д

Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі.

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцін­ніші набутки свого серця і мудрості, передає з поколін­ня в покоління досвід, культуру і життєдайні тради­ції. Рідна мова ~ незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі. За­глиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скар­би народного досвіду і виховуємо у собі творчу особис­тість. Яка радість чекає кожного, хто відчув гли­бінь слова серцем і розумом, усвідомив необхідність сво­го постійного вдосконалення, пізнав щастя духовності. Скрізь на шляхах зростання з нами мова. Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарб­ниці людства. Мова — наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя (за І. Вихованцем).

У тексті автор розмірковує над поняттям рід­ної мови й доходить висновку, що

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

. Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцін­ніші набутки свого серця і мудрості, передає з поколін­ня в покоління досвід, культуру і життєдайні тради­ції. Рідна мова ~ незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі. За­глиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо золоті скар­би народного досвіду і виховуємо у собі творчу особис­тість. Яка радість чекає кожного, хто відчув гли­бінь слова серцем і розумом, усвідомив необхідність сво­го постійного вдосконалення, пізнав щастя духовності. Скрізь на шляхах зростання з нами мова. Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарб­ниці людства. Мова — наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя (за І. Вихованцем).

У тексті автор стверджує, що, заглиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо

Рефлексія від 15 учнів

Сподобався

14 1

Зрозумілий

14 1

Потрібні роз'яснення

14 1