Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Хімічний зв'язок і будова речовини

Хімія

Для кого: 8 Клас

160 проходжень

11 запитань

02.12.2022

346

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Для виконання тестових завдань ти маєш 30 хв. Успіхів!!!

Тест містить питання скопійовані з: Хімічний зв'язок і будова речовини.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Установіть тип кристалічних ґраток калій броміду

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Речовинами з атомними кристалічними ґратками є: 1 силіцій;2 лід;3 алмаз; 4 бор; 5 сода; 6 залізо

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Для речовин із молекулярними кристалічними ґратками характерні такі властивості: 1 легкоплавкість; 2 висока температура кипіння; 3 висока твердість;

4 тугоплавкість; 5 не висока твердість

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть тип кристалічних ґраток гідроген хлориду

Запитання №5 на послідовність Балів: 19%

Установіть послідовність формул речовин за збільшенням числа аніонів у сполуці.

ZnBr2

Na3PO4

SnCl4

Al2(SO4)3

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 19%

Установіть відповідність між назвою елемента в речовині та зарядом катіона в йонній сполуці

Назва елемента в речовині
1

Літій у LiH

2

Магній у MgS

3

Алюміній в AlCl3

4

Плюмбум в PbO2

Заряд катіону
А

+1

Б

+4

В

+3

Г

+2

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 14%

Установіть відповідність між назвою речовини та типом хімічного зв'язку

1

ковалентний полярний

2

ковалентний неполярний

3

йонний

А

кальцій хлорид

Б

водень

В

магній

Г

силіцій оксид

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 14%

Установіть відповідність між типами кристалічних ґраток і їхніми фізичними властивостями

1

йонні

2

атомні

3

молекулярні

А

речовини з дуже високими температурами плавлення

Б

газуваті речовини дуже тверді

В

речовини з високою твердістю і температурами плавлення

Г

речовини з невисокими температурами кипіння і плавлення

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Атомами з будовою зовнішнього енергетичного рівня ... 2s22 утворена проста речовини, яка характеризується найбільшою твердістю і діелектричними властивостями. Назва цієї речовини

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Зовнішні енергетичні рівні двох різних атомів мають такі електронні конфігурації: ...2s2 та ...3s25. Зазначте тип кристалічних ґраток речовини, яка утвориться внаслідок їх взаємодії

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між назвою елемента в речовині та числом електронів його атома, які беруть участь в утворенні зв'язків:

Назва елемента в речовині
1

Сульфур в SO3

2

Силіцій у SiH4

3

Оксиген у H2O

4

Фосфор у PH3

Число електронів, які беруть участь в утворенні хімічного зв'язку
А

6

Б

1

В

4

Г

3

Д

2

Опис, який учні побачать після проходження тестування

Тест завершено! Молодець.

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Для виконання тестових завдань ти маєш 30 хв. Успіхів!!!

Рефлексія від 105 учнів

Сподобався

70 35

Зрозумілий

67 38

Потрібні роз'яснення

79 26