Хімічні зв’язки у органічних сполуках

Тест містить питання скопійовані з: Тест №2 Повторення. Ковалентний та йонний зв’язки .
Запитання №1

Визначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком :

Запитання №2

Водневим зв’язком називають хімічний зв'язок, утворений  між :

Запитання №3

Визначте сполуку з ковалентним полярним зв’язком :

Запитання №4

Ковалентний зв'язок, під час якого відбувається зміщення електронних пар до більш електронегативного атома, називають:

Запитання №5

Визначте сполуку з йонним зв’язком:

Запитання №6

Ковалентним називають хімічний зв'язок, який утворюється  :

Запитання №7

Йонним називають хімічний зв'язок, який утворюється  :

Запитання №8

Визначте речовини з ковалентним слабко полярним зв’язком :

Запитання №9

Вкажіть відповідність між поняттям і його змістом:

1

гібридизація        

      

2

одинарний зв'язок

3

сигма-зв'язок

4

пі-зв'язок

А

Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою

Б

Явище взаємного вирівнювання електронних хмар

В

Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений не гібридними хмарами у площині перпендикулярній площині з центрами атомів

Г

Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений у одній площині з центрами атомів

Запитання №10

Встановити відповідність між типом хімічного зв'язку та його ознаками:

1

йонний

2

ковалентний полярний

3

ковалентний не полярний

4

металічний

А

спільна електронна пара зміщена до більш електронегативного атома

Б

електростатична взаємодія йонів

В

характерний для металів

Г

спільна електронна пара знаходиться між центрами атомів

Запитання №11

Встановити відповідність між формулою і типом хімічного зв'язку:

1

С2Н4

2

НСІ

3

АІ

4

К2О

А

металічний

Б

ковалентний

В

водневий

Г

йонний

Запитання №12

Вкажіть тип гібридизації атому Карбону в молекулі із подвійним звязком: