Хімічні властивості неметалів. Оксиди неметалічних елементів. І варіант

Хімія

Для кого: 11 Клас

91 проходження

16 запитань

27.01.2021

314

6

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Які неметали є хімічно інертними:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У хімічних реакціях з металами неметали є ...

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Виберіть неметали, які є найсильнішими окисниками:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Схема S 0 + 2e- → S −2 ілюструє властивості сірки ...

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У сполуці SO3 ступінь окиснення Сульфуру ...

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У хімічній реакції, яка виражена рівнянням 2Н2 + O2 = 2Н2O водень є ...

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вставте пропущене у схему 2Р0 …. → Р−3 :

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 17%

Знайдіть відповідність:

Схеми перетворень
1

N0 → N−3

2

P0 → P+3

3

2N0 → N+3

4

2P0 → p−3

Процес
А

-3е-

Б

+6е-

В

-6е-

Г

+3е-

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

З переліку виберіть несолетворні оксиди:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

З переліку виберіть оксид, який є одним з «парникових» газів, застосовується при газуванні води та у вогнегасниках:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вкажіть газ, який утворюється при неповному згорянні палива, а також міститься у вихлопних газах автомобілів і є смертельно небезпечним:

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

В переліку оксидів неметалічних елементів вкажіть газуваті:

Запитання №13 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

З переліку виберіть оксиди, які є причиною кислотних дощів:

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Напишіть хімічну і тривіальну (традиційну) назву оксиду, формула якого CO

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Напишіть хімічну і тривіальну (традиційну) назву оксиду, формула якого SO2

Запитання №16 на встановлення відповідності Балів: 9%

Знайди відповідність:

Формула оксиду
1

SO2

2

SO3

Назва оксиду
А

сульфур (ІІ) оксид

Б

сульфур (ІV) оксид

В

сульфур (VІ) оксид

Рефлексія від 35 учнів

Сподобався

17 18

Зрозумілий

19 16

Потрібні роз'яснення

23 12