Хімічні властивості кислот.

Запитання №1

Виберіть правильне визначення кислот.

Запитання №2

Вкажіть назву кислоти, формула якої   H2SO3 .

Запитання №3

Вкажіть метали, які не взаємодіють з хлоридною кислотою.

Запитання №4

Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти HBr/

Запитання №5

Виберіть продукти реакції Ba(OH)2+ H2SO4=

Запитання №6

Установити відповідність між формулою оксида і кислотою.

формула оксида
1

CO2

2

P2O5

3

SO2

4

SiO2

5

SO3

назва кислоти
А

сульфітна

Б

силікатна

В

ортофосфатна

Г

сульфатна

Д

карбонатна

Запитання №7

Написати формули кислот силікатна, хлоридна, сульфідна, нітридна, сульфітна, ортофосфатна, нітратна, бромідна.

Запитання №8

Який об’єм водню виділиться (н.у.), під час взаємодії сульфатної кислоти масою 4.9 г з цинком?

Запитання №9

Вугілля масою 6г спалили. Утворений карбон(ІV)оксид пропустили крізь розчин барій гідроксиду. Визначьте масу утвореного осаду.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

Так 0 Ні 0

Зрозумілий

Так 0 Ні 0

Потрібні роз'яснення

Так 0 Ні 0