Харківщина в добу заліза

Харківщинознавство

Для кого: 8 Клас

проходження

12  запитань

25.01.2021

140

4

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Кочові іраномовні племена, які заселили Північне Причорномор'я на початку І тисячоліття до н.е.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Вкажіть часові рамки розселення племен кіммерійців територією Харківщини

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

племена кіммерійців характеризувалися високим рівнем:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Кочові племена, які витіснили кіммерійців

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Територія Харківщини, яку заселяли плеиена скотарських скіфських племен

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Частина сучасної Харківщини, яка входила до складу Скіфського царства

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Лісостепову частину нашого краю в скіфські часи займали племена, які носили назву:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Основним заннятям племен лісостепової культури були:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укріплені поселення, захищені дерев'яними стінами, земляними валами та ровами

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Кочові племена, які витіснили скіфів з Північного Причорномор'я в ІІ столітті до н.е.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Коли алани (одне з сарматських племен) почали займати панівне становище і очолювало великий племінний собз

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Археологічна культура, яка була панівною на нашій землі в IV - V ст. н.е.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0