Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

Біологія

Для кого: 9 Клас

64 проходження

22 запитань

26.05.2022

83

11

0

Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання - це

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

На початку люнцюгів живлення, як правило перебувають

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Харчові ланцюги, що починаються з мертвих органічних залишків, називаються

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Який організм може займати різні трофічні рівні в ланцюгах живлення?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка роль в ланцюгах живлення відводиться дощовим червам

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між організмом та трофічним рівнем на якому він перебуває:

1

бактерія гниття

2

сальвінія плаваюча

3

клоп водомірка

4

жаба озерна

А

продуцент

Б

консумент І порядку

В

редуцент

Г

консумент ІІ порядку

Д

консумент ІІІ порядку

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Обери декілька відповідей. Енергія в екосистемах може надходити з двох джерел. Перше - від живих організмів - продуцентів, друге - від мертвої органіки. Відповідно, існують ланцюги живлення двох типів - пасовищний (ланцюг виїдання) і детритний (ланцюг розкладання), який починається від подрібнених мертвих організмів. Прикладами детритних ланцюгів є:

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Консументи це:

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Редуценти це:

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

До консументів І порядку відносять:

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

За джерелом надходження енергії до консументів ланцюги живлення поділяють на:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До якого трофічного рівня належить яблуня

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Із наведеного переліку організмів виберіть продуцент

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Автотрофні організми, які продукують органічні речовини, називаються:

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Гетеротрофні організми, які перетворюють мертву органіку на прості органічні речовини та неорганічні речовини, називаються:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які відбуваються у біосфері, називається:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси й енергії, які запасаються організмами за одиницю часу більша, ніж на наступному в:

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

з наведених прикладів виберіть консументів І порядку

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

З наведених прикладів виберіть редуцентів

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 7%

Встановіть трофічні рівні для організмів

1

Продуценти

2

Консументи І

3

Консументи ІІ

4

Редуценти

А

дощовий черв'як

Б

шипшина

В

миша

Г

їжак

Д

пеніцил

Запитання №22 на встановлення відповідності Балів: 7%

Виберіть тип ланцюга живлення для тварин

1

пасовищний

2

детритний

А

торішнє листя, бактерії гниття

Б

картопля, колорадський жук

В

картопля, бактерії гниття

Рефлексія від 48 учнів

Сподобався

42 6

Зрозумілий

42 6

Потрібні роз'яснення

42 6