Інфекційні захворювання у дітей

Створити запит на отримання доступу
Автор опублікував тест в Бібліотеці тестів з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до тесту (перегляд усіх запитань та створення проходжень) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.
Відправити запит на отримання дозволу
Запитання №1

Дитина 10-ти рокiв знаходиться на

стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом

”Кiр”. На фонi проведеного догляду i те-

рапiї на 8 день вiд початку захворювання,

на обличчi з’явилась свiтло-коричневапi-

гментацiя з незначним свербiнням. Стан

дитини задовiльний, t o - 36,5 o C , дихання

везикулярне, ЧД- 20/хв. Чи є пiгментацiя

проявом неадекватного догляду за дити-

ною?

Запитання №2

Дитина 6-ти рокiв захворiла на грип.

Яка скарга при медсестринському обсте-

женнi буде першочерговою?

Запитання №3

У 5-рiчної дитини через 3-5 хвилин пi-

сля укусу бджоли посилився рiзкий бiль

в мiсцi укусу, погiршився загальний стан,

вiдчуття жару та недостатку повiтря, го-

ловокружiння, шум у вухах. Виражена

блiдiсть шкiри акроцiаноз, холодний ли-

пкий пiт на тiлi, рiзко знижений АТ. Який

стан розвинувся у дитини?

Запитання №4

Дитинi 5-ть мiсяцiв. Була в контактi з

хворим на кашлюк. Хворiє 2 тижнi, за

останнiй тиждень стан дитини погiршив-

ся. Напади кашлю зросли до 15 разiв на

добу, супроводжуються репризами, часто

закiнчуються блюванням. Назвiть потен-

цiйну проблему:

Відкрити опис тесту