Грецька цивілізація класичної доби. Еллінізм

Запитання №1

Повстання грецьких держав Малої Азії у 499-494 рр. до н.е. були складовою

Запитання №2

У якому рядку всі слова стосуються суспільного та державного життя Афін

Запитання №3

Оберіть правильну відповідь.

Влада встановлена насильницьким шляхом і заснована на одноосібному правлінні

Запитання №4

Закінчіть речення (слово пишіть з малої букви).

Період в історії стародавнього світу (від завоювань А.Македонського до 30 р. до н.е.), для якого характерні взаємовплив і взаємозбагачення давньогрецької та східної цивілізацій, називається 

Запитання №5

Причинами Великої грецької колонізації були (оберіть ВСІ правильні відповіді) 

Запитання №6

Серед наведених скульптур оберіть ту, що була створена в період еллінізму

Запитання №7

Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом.

1

геліея

2

еклезія

3

демос

4

агора

А

ринкова площа, на якій також відбувалися народні збори

Б

народ, громадяни полісів незнатного походження

В

народні збори в Афінах

Г

громадьский суд, який складався із 6 тис. громадян

Запитання №8

У якій битві македонський цар Філіпп ІІ переміг грецькі поліси

Запитання №9

Встановіть відповідність між ім’ям діяча та його заняттям

1

Ератосфен

2

Пракситель

3

Архімед

4

Аристотель

А

філософ

Б

математик

В

скульптор

Г

географ

Запитання №10

Вкажіть військові нововведення македонського царя Філіпа ІІ (декілька відповідей)

Запитання №11

В якому році Александр Македонський розпочав Східний похід?

Запитання №12

Встановіть відповідність між ім’ям діяча та його характеристикою

1

Лікург

2

Перікл

3

Леонід

4

Клісфен

5

Солон

А

законодавець в Афінах, запровадив остракізм

Б

законодавець у Спарті, встановив принципи рівноправ’я у Спарті

В

його 15 разів обирали на посаду стратега

Г

цар, що очолив грецьке військо у битві біля Фермопіл

Д

провів реформи, сксувавши боргове рабство, поділив усіх громадян на 4 розряди

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена