Границя функції в точці. Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

Математика

Для кого: 10 Клас

135 проходжень

11 запитань

20.01.2022

382

20

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Знайдіть границю функції 0201lwrb-7bc2-58x37.png

Запитання №2 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Знайдіть границю функції

0201lwru-f706-136x37.png_

Запитання №3 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 8%

Чи буде функція f(x) = x2 неперервною в точці 0? ___ (Варіанти:так, ні)

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

На якому з малюнків функція не має границі в точці x0 = 3 ?

Запитання №5 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 8%

Чи буде функція 0201lwsz-4b6d-120x48.pngнеперервною в точці 2 ? ___ (Варіанти:так, ні)

Запитання №6 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Обчисліть 0201lx32-0152-119x56.png _

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Знайдіть приріст аргументу Δx, якщо х0 = 5,05, х = 5,1.

Запитання №8 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 8%

Чи правильно обчислена похідна?

0201lwwa-4db8-60x29.png___ (Варіанти:так, ні)

Запитання №9 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 8%

Чи правильно обчислена похідна?

0201lx1g-7dad-109x30.png___ (Варіанти:так, ні)

Запитання №10 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Знайдіть приріст функції f(x) в точці х0 для даного приросту аргументу:

f(x) = 2x - 3, x0 = 2, Δx = 0,5.

Δf = _

Запитання №11 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 17%

Задано функцію f(x) = 2x - 3. Виконайте наступні завдання:

1) Запишіть приріст функції f(x) = 2x - 3 в точці x0.

0201lx63-62cd-321x44.png ____ (Варіанти:2Δx, Δx, -2Δx, 3Δx)

2) Знайдіть похідну функції в точці x0 :

0201lx5y-889c-216x53.png__ (Варіанти:1, 2, -2, 3)

Рефлексія від 64 учнів

Сподобався

46 18

Зрозумілий

42 22

Потрібні роз'яснення

42 22
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту
Рекомендуємо
Платна розробка Функції

10 грн

72
1
Платна розробка Похідна

20 грн

10 грн

-50%
135
0
Платна розробка Похідна.

1 грн

54
0