Готуємось до ЗНО. Хімічний склад клітини

Біологія

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

51  проходження

43  запитань

26.10.2021

133

1

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву елемента, що входить до складу гормонів щитоподібної залози:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть символ елемента, що входить до складу АТФ, ферментів, кісткової тканини, емалі зубів:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть елемент, що входить до складу вітаміну В1

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть групу хімічних елементів, які називають органогенними:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хвороби, які постійно реєструються серед населення на даній території у зв'язку з наявністю відповідних природних умов для їх існування називають:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть головне джерело Карбону для зелених рослин

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть сполуку, що містить Ферум

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі, називають:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву методу, користуючись яким І. Павлов вивчав дію різних чинників на процеси травлення в собак:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву методу, за яким у генетиці визначено розщеплення ознак (домінантних і рецесивних) у співвідношенні 3:1

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву методу, за яким можна теоретично обґрунтувати доволі складні події в біосфері:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Речовини, які добре розчиняються у воді, називають:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Міцність і твердість кісток людини залежить від вмісту в них, насамперед:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Підвищення вмісту в питній воді якого елемента призводить до враження печінки та слизової нирок

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Білки, жири, вуглеводи та інші речовини розщеплюються за участі води. Такі реакції називають реакціями:

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть джерело Оксигену під час фотосинтезу в зелених рослин:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, чому атмосферний тиск майже не впливає на форму та життєдіяльність організмів суходолу:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Гідрофобними називають біополімери:

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву речовини, наявність якої в клітинах обумовлює їх високу теплопровідність

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть роль деяких металічних елементів у життєдіяльності клітин

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Розчинні мінеральні солі дисоціюють в організмі на:

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Уміст води в тканинах організму людини:

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву елемента, нестача якого у питній воді та їжі обумовлює розвиток ендемічного зобу:

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До залишків нітратних основ нуклеотидів не належить:

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До складу залишків нітратних основ нуклеотидів РНК не належить:

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Процес синтезу білка на матриці — молекулі і-РНК — називають:

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Складні білки, до структури яких входять вуглеводи та їх похідні, називають:

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву дисахариду, який складається із двох залишків глюкози й міститься в грибах та гемолімфі комах:

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте антикодон т-РНК, комплементарний триплет ДНК — ATT:

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть нуклеїнову кислоту, що має найбільшу довжину:

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Визначте, із залишків яких моносахаридів складається сахароза:

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть групу речовин, що належать до ліпідів:

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть нуклеїнову кислоту, що містить антикодони:

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть назву полісахариду, який синтезується в людському організмі:

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть особливість ферментів, відсутню в інших білків:

Запитання №36 на встановлення відповідності Балів: 5%

Установіть відповідність між назвою елемента й назвою організмів, які накопичують його у своїх тілах протягом життя:

Хімічний елемент
1

Ферум

2

Радій

3

Силіцій

4

Купрум

Організм
А

ряска

Б

перетинчастокрилі комахи

В

діатомові водорості та злаки

Г

залізобактерії

Д

молюски та ракоподібні

Запитання №37 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між назвою елемента і його значенням в організмі людини:

Хмічний елемент
1

Кальцій

2

Нітроген

3

Магній

4

Калій

Значення в організмі людини
А

входить до складу багатьох ферментів, гемоглобіну, бере участь у біосинтезі хлорофілу, процесах дихання і фотосинтезу

Б

міститься в клітині тільки у вигляді йонів, активує ферменти білкового синтезу, обумовлює нормальний ритм серцевої діяльності, бере участь у процесах фотосинтезу

В

компонент амінокислот білків, нуклеїнових кислот, АТФ, хлорофілу, гемоглобіну, багатьох ферментів і вітамінів

Г

входить до складу клітинної стінки рослин, кісток і зубів; активує зсі­дання крові та скорочення м'язових волокон

Д

входить до складу молекул хлорофілу, а також кісток і зубів, активує енергетичний обмін і синтез ДНК.

Запитання №38 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між назвами класів органічних сполук і речовинами, які до них належать:

Клас органічних сполук
1

білки

2

ліпіди

3

вуглеводи

4

нуклеїнові кислоти

Речовини
А

ДНК

Б

гліцерин

В

міоглобін

Г

стероїдні гормони

Д

фруктоза

Запитання №39 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між назвою процесу та його описом:

Процес
1

реплікація

2

денатурація

3

комплементарність

4

ренатурація

Характеристика
А

втрата молекулою своєї структурної організації

Б

відновлення структури молекули і її функціональної активності

В

самоподвоєння молекули ДНК

Г

процес розкладу білкової молекули на мономери

Д

просторова взаємодоповненість молекул або їх частин

Запитання №40 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між назвами класів органічних сполук та функціями, які вони виконують:

Органічні сполуки
1

білки

2

ліпіди

3

нуклеїнові кислоти

4

вуглеводи

Функції
А

зберігають та передають спадкову інформацію

Б

слугують ферментами

В

утворюють клітинну стінку

Г

транспортують амінокислоти до рибосом

Д

утворюють основу клітинних мембран

Запитання №41 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між назвами мономерів і назвами полімерів, які з них синтезуються:

мономери
1

глюкоза

2

фруктоза

3

α-амінокислоти

4

нуклеотиди

полімери
А

ДНК і РНК

Б

каучук

В

інулін

Г

целюлоза

Д

пептиди

Запитання №42 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Відносна молекулярна маса одного з ланцюгів ДНК становить 119 025. Укажіть для цього ланцюга:
Кількість нуклеотидів:

1.175;

2.345;

3.520;

4.690.

Число кодованих ним амінокислот:

1.115

2.230

3.345

4.460

Час трансляції молекули білка:

1.13 с

2.23 с

3.36 с

4.49с

Відповідь запишіть у вигляді трицифрового числа.

Запитання №43 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Фрагмент ланцюга білка гемоглобіну А складається з 5 амінокислот: вал-лей-лей-тре-про. Укажіть:

Будову фрагмента і-РНК, що є матрицею для нього синтезу:

1.ГУА-УАА-УАА-АЦУ-АЦУ-

2.ГАУ-УАА-УАУ-АЦУ-ЦАУ

3.ГУУ-УУА-УАУ-АЦУ-УЦУ

4.ГУУ-УАА-УАА-АЦУ-ЦЦУ

Ланцюг ДНК, що кодує і-РНК:

1.ЦАЦ-АТТ-АТТ-ТГА-ГЦТ

2.ЦТА-АТТ-АЦТ-ТГА-ГГА

3.ЦАТ-АТТ-АТЦ-ТГА-ГГА

4.ЦАА-АТТ-АТТ-ТГА-ГГА

Другий ланцюг ДНК:

1.ГЦТ-ТЦА-ТАА-АЦТ-АЦТ

2.ЦТТ-ТАА-ТЦА-АЦТ-ЦАТ

3.ГТТ-ТАА-ТАА-АЦТ-ЦЦТ

4.ГАТ-ТАЦ-ТАЦ-АЦТ-ЦЦА

Відповідь запишіть у вигляді трицифрового числа.

Рефлексія від 31 учня

Сподобався

25 6

Зрозумілий

20 11

Потрібні роз'яснення

21 10