Гомер "Іліада"

Запитання №1
  1. Хто з українських письменників ХVІІІ століття назвав Гомера першим пророком давніх греків?

Запитання №2

Коли жив Гомер? (За версією античного історика Геродота)

Запитання №3

Скільки біографій Гомера існувало за доби античності?

Запитання №4

Що означає ім'я "Гомер"?

Запитання №5

Скільки міст змагалися за право називатися батьківщиною Гомера?

Запитання №6

Давньогрецький історик і письменник Плутарх розповідає, що Александр Македонський під час усіх воєнних походів не розлучався з поемою Гомера _________ (Варіанти:"Одіссея", "Іліада")і називав її своєю найбільшою ___________ (Варіанти:перемогою, любов'ю, коштовністю).

Запитання №7

Коли були записані поеми Гомера "Іліада" та "Одіссея"?

Запитання №8

Науковці поділили "Іліаду" на _______________пісні (за кількістю букв грецького алфавіту).

Запитання №9

У поемі "Іліада" ідеться про останні __ (Варіанти:50, 10, 9)днів облоги Трої.

Запитання №10

Установіть відповідність.

1

Агамемнон

2

Хрісеїда

3

Фетіда

4

Патрокл

А

Донька жерця бога Аполлона.

Б

Найсильніший і найхоробріший воїн, який відмовляється брати участь у війні.

В

Друг Ахілла

Г

Грецький полководець, цар, брат Менелая.

Д

Богиня, мама Ахілла.

Запитання №11

Розташуйте послідовно події поеми Гомера "Іліада".

Цар Пріам благає Ахілла віддати йому тіло Гектора.

Патрокл бере зброю Ахілла і стає на герць із ватажком троянців.

Похорон Патрокла і Гектора.

Сварка Ахілла із царем Агамемноном.