Holidays in Ukraine

Запитання №1

We celebrate Easter in ...

Запитання №2

We celebrate St Nickolas Day on the ...

Запитання №3

We celebrate Christmas on the ..

Запитання №4

We celebrate Independence Day on the ...

Запитання №5

We celebrate New Year on the ...

Запитання №6

What holiday do you celebrate on the 1st of September?

Запитання №7

What holiday do you celebrate on the 14 th of February?

Запитання №8

What holiday do people celebrate in spring ?

Запитання №9

What holidays do we celebrate in winter?

Запитання №10

Який варіант порядкового числівника “перший” є вірним? 

Запитання №11

Який варіант порядкового числівника “п’ятий” є вірним?

Запитання №12

Як правильно написати порядковий числівник “двадцять третій” ?