Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Тест:

ГЕНЕТИКА, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

14.09.2022
10 Клас

55 проходжень

8 запитань

145

5

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Алель, котрий пригнічує прояв другого алеля певного гена.

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Оберіть гомозиготи за домінатним алелем.

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Оберіть гетерозиготи

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 33%

Встановіть відповідність між термінами та поняттями генетики.

1

ген

2

рецесивний алель

3

Гомозигота

4

фенотип

5

геном

6

генотип

А

диплоїдна чи поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми котрої отримали однакові алелі певного гена

Б

ділянка молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організмів

В

алель, прояв котрого пригнічується іншим алелем гена

Г

сукупність усіх генів клітини

Д

сукупність усіх послідовностей ДНК в клітинах певного організму

Е

сукупність властивостей та ознак організму

Запитання №5 із заповненням пропусків у тексті Балів: 6%

Здатність (властивість) живих організмів передавати іншим особинам наступного покоління фізіологічні, морфоанатомічні, біохімічні особливості власної організації, називається___________

Запитання №6 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 6%

Схещування особин, які відрізняються однією парою альтернативних ознак

____________ (Варіанти:полігібридне, дигібридне, моногібридне)

Запитання №7 на послідовність Балів: 17%

Встановість послідовність відкриття законів спадковості.

Закон розщеплення

Закон незалежного успадкування ознак

Закон одноманітності гібридів першого покоління

Запитання №8 пошук на зображенні Балів: 11%

На малюнку оберіть гетерозиготи, натиснувши на позначення.

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався

3 3

Зрозумілий

3 3

Потрібні роз'яснення

5 1