Функції

Запитання №1

Найменше значення функції у=х²+2 ?

Запитання №2

оберіть відповідність  між формулою та назвою функції:

1

у=3х-4

2

у=5х

3

у=4/х

А

обернена пропорційність

Б

лінійна функція

В

пряма пропорційність

Запитання №3

обчислити значення аргументу функції у= -0,5х+3,5 якщо значення функції дорівнює 2.

Запитання №4

обчислити значення функції у=2,3х+1,8 , якщо значення аргементу дорівнює -2 

Запитання №5

знайти область значення функції

Запитання №6

вказати функцію графік якої паралельний осі х

Запитання №7

Дано лінійну функцію.

виберіть знаки коефіцієнтів

Запитання №8

вкажіть точку перетину графіка функції у = -5х+10 з віссю х

Запитання №9

перевірте які з точок належать графіку функції у = 0,2х+1,5

Запитання №10

назвіть точку перетину графіка функції з віссю у

Запитання №11

Функція визначена на проміжку[-5;8]. вкажіть область значення функції

Запитання №12

чому дорівнює значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 4?

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена