Фізико-географічне районування України. Природні зони

Географія

Для кого: 8 Клас

193  проходження

24  запитань

01.02.2021

478

9

0

Тест містить питання скопійовані з: Природні зони України, Природні зони України.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Природно-територіальними комплексами (ПТК) називають:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Велику частину материка, в основі якої лежить єдина тектонічна структура, називають:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Фізико-географічних країн у межах України виокремлюють

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Степову зону в межах України поділяють на

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Природні комплекси, які змінені господарською діяльністю людини, називаються:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

На півночі України типи ландшафтів переважно

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Українські Карпати є частиною фізико-географічної країни

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

До провідних ландшафтотвірних чинників належить: 

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Більша частина території України розташована в межах такої фізико-географічної країни, як:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

На рівнинній території України існують такі природні зони:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Назвіть з яких природних компонентів складається природний комплекс

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Назвіть найменшу одиницю регіонального природного районування

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Найбільшу площу в Україні займає природна зона:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначте правильний варіант ланцюга "зволоження - грунти - рослина - тварина" у зоні степів:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Зоною мішаних лісів в Україні є:

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Оберіть характеристики погоди в степу:

 

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Оберіть карту на якій зафарбована зеленим кольором зона мішаних лісів.

Запитання №18 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Вкажіть найбільш поширені породи дерев в лісових зонах України

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

Які форми рельєфу розташовані в зоні мішаних лісів?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти:

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Встановіть відповідність між видовим складом дерев та типом лісорослинних умов:

Запитання №22 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України — лісостепової та степової(цифри писати з одним пробілом, без жодних символів).


1територія виходить до морського узбережжя країни

2абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м

3для річок характерна весняна повінь

4у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів

5поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

6у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон

7збереглася незначна частка природних ландшафтів

Запитання №23 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність розташування природоохоронних територій по природних зонах

заповідники
1

Асканія-Нова, Дунайський, Опуцький

2

Рівненський, Поліський, Черемський

3

Канівський, філіал Українського степового "Михайлівська цілина"

4

Медобори

природна зона
А

мішані ліси

Б

широколистяні ліси

В

лісостеп

Г

степ

Запитання №24 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

 Які з рослин лісостепу занесені до Червоної книги України?

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0