Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події
Тест:

Еволюція органічного світу

24.03.2023
Опис тесту (учням цей опис не показується):

Тестова контрольна робота з біології на тему "Еволюція органічного світу" містить завданя на вибір одного чи декількох варіантів текстового або ілюстраційного змісту, на вибір відповідностей або послідовності розташування. Орієнтована на підручник К.Задорожнього "Біологія, 9 клас", 2022.

Вміст тесту:

Запитання №1:

На встановлення відповідності

Балів: 8%

Встановіть відповідності між терміном та визначенням

1

Еволюція -

2

Мікроеволюція -

3

Макроеволюція -

4

Популяція -

5

Вид -

6

Еволюційний фактор -

А

сукупність еволюційних процесів, які відбуваються на рівні популяцій; закінчується утворенням нових видів.

Б

надвидова еволюція, процес утворення з видів нових родів, із родів – нових родин тощо; відбувається в історично тривалі проміжки часу й недоступна безпосередньому вивченню.

В

явища та процеси, що змінюють генофонд популяції

Г

таксономічна категорія; одиниця біологічної класифікації

Д

найменша одиниця еволюції; сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в кількох угрупованнях живих організмів

Е

процес необоротних змін у будові та функціях живих організмів протягом їхнього історичного розвитку, наслідком є пристосованість організмів до умов середовища життя.

Запитання №2:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Структура популяції хараткеризується за ...

Запитання №3:

З кількома правильними відповідями

Балів: 3%

Оберіть двостатеві популяції

Запитання №4:

З кількома правильними відповідями

Балів: 3%

Елементарними чинниками еволюційного процесу є ...

Запитання №5:

З кількома правильними відповідями

Балів: 3%

Рушійними чинниками еволюційного процесу є ...

Запитання №6:

Із заповненням пропусків у тексті

Балів: 8%

Ізоляція може бути різних форм:

 • є наслідком розмежування різних популяцій одного виду різними екологічними умовами середовища існування - ___________________

 • є наслідком роз’єднані непрохідними для популяції географічними бар’єрами (річками, гірськими хребтами, пустелями, лісами, степами) - ____________________

 • є наслідком розмежування за рахунок живлення різною їжею - ________________

 • залежить від особливостей поведінки організмів - ___________________

Запитання №7:

На встановлення відповідності

Балів: 6%

Встановіть відповідності між терміном та визначенням

1

дрейф генів

2

боротьба за існування

3

популяційна хвиля

А

періодичні або неперіодичні випадкові коливання чисельності популяцій

Б

складні й різноманітні відносини особин у середині видів, між видами та з неорганічною природою

В

випадкова і неспрямована зміна певних алелей та їхніх поєднань у популяції

Запитання №8:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Рушійними силами еволюції за Ч. Дарвіном є ...

Запитання №9:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Рушійними силами еволюції за Ж.-Б. Ламарком є ...

Запитання №10:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяцій та екології є основою ...

Запитання №11:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Оберіть твердження, які входять до основних положень сучасної синтетичної теорії еволюції:

Запитання №12:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Результатом рушійного природнього добору є поява нової середньої норми, що є корисною у зміненому середовищі.

Оберіть приклади проявів появи та закріплення нових якостей.

Запитання №13:

З кількома правильними відповідями

Балів: 3%

Оберіть приклади міжвидової боротьби за існування

Запитання №14:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Критерії виду – це ознаки, за якими один вид відрізняється від іншого. Оберіть критерії, які НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ до видових характеристик.

Запитання №15:

З вибором правильної відповіді у тексті

Балів: 6%

Найважливішою умовою утворення виду є _________ ‎(Обери: адаптація, ізоляція, мімікрія) його окремих _____________ ‎(Обери: представників, популяцій, родин). Тож класифікацію видоутворення побудовано на різниці у способах її створення:

 • Нові форми організмів виникають як результат розриву ареалу. Внаслідок дрейфу генів і добору змінюється генофонд популяції - ___________________ ‎(Обери: географічний, екологічний, спосіб гібридизації, способ поліплодії) спосіб видоутворення;

 • Нові форми організмів займають різні ніші в межах одного ареалу. Внаслідок невідповідності часу й місця схрещування, поведінки тварин, споживання різної їжі, пристосування до різних способів запилення в рослин тощо відбувається ___________________ ‎(Обери: географічний, екологічний, спосіб гібридизації, спосіб поліплодії)спосіб видоутворення;

 • Нова форма організмів утворюється внаслідок схрещування - ___________________ ‎(Обери: географічний, екологічний, спосіб гібридизації, спосіб поліплодії);

 • Нова форма організмів утворюється зі старої шляхом кратного збільшення числа хромосом, поширений у рослин - ___________________ ‎(Обери: географічний, екологічний, спосіб гібридизації, спосіб поліплодії)

Запитання №16:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Адаптація - пристосування живих організмів до певних умов існування.

Оберіть морфологічні адаптації для життя в саванні

Запитання №17:

З вибором правильної відповіді у тексті

Балів: 8%

Наслідком адаптацій організмів до умов середовища стали наступні процеси:

 • Споріднені види потрапляють у різні умови існування, унаслідок чого однакові органи у різних організмів зовні починають відрізнятися, хоча й зберігають схожі риси внутрішньої будови; споріднені види стають несхожими - це процес ____________ ‎(Обери: конвергенції, дивергенції, паралелізму).

 • Різні систематичні групи організмів починають пристосовуватися до однакових умов, тож формуються схожі ознаки неспоріднених груп організмів; виникають так звані аналогічні органи - це процес ____________ ‎(Обери: конвергенції, дивергенції, паралелізму).

 • До схожих умов пристосовуються досить близькі за походженням види; органи таких організмів можуть відрізнятися відмінними способами адаптації до умов життя - це процес ____________ ‎(Обери: конвергенції, дивергенції, паралелізму)

Запитання №18:

З кількома правильними відповідями

Балів: 6%

Оберіть приклади конвергентої адаптації

Запитання №19:

На послідовність

Балів: 8%

Розташуйте від початку до Homo sapiens етапи розвитку сучасної людини

0402bz8z-e8ef-157x146.jpg

Ардіпітек

Проконсул (род) — Википедия

Проконсул

Australopithecus anamensis | Австралопитек анамский - Антропогенез.РУ

Австралопитек

Питекантроп - гомо эректус, человек прямоходящий

Пітекантроп (Homo erectus)

Создать мем "хомо хабилис, человек умелый homo habilis образ жизни, пещерный человек" - Картинки - Meme-arsenal.com

Homo habilis

Неандертальцы ухаживали за своими зубами при помощи зубочисток | Новость

Неандерталец

гейдельбергский человек, фото гейдельбергский человек |

Гейдельберзька людина (Homo heidelbergensis)

Кроманьйонець: спосіб життя і особливості будови

Кроманьонец (Homo sapiens)

Запитання №20:

З кількома правильними відповідями

Балів: 3%

Оберіть основні теорії виникнення життя на Землі

Рефлексія від 19 учнів

Сподобався:

13 6

Зрозумілий:

9 10

Потрібні роз'яснення:

13 6
Рекомендуємо

Еволюція органічного світу

Еволюція органічного світу

1366

20 грн

Еволюція органічного світу

Еволюція органічного світу

22

25 грн

Еволюція органічного світу. Теорія еволюції. Еволюційні чинники

Еволюція органічного світу. Теорія еволюції. Еволюційні чинники

4

30 грн

Тест 7. Еволюція органічного світу

Тест 7. Еволюція органічного світу

77

20 грн

Еволюція органічного світу - 9 клас

Еволюція органічного світу - 9 клас

83

20 грн

Схожі тести

Будова рослинної і тваринної клітини.

9 клас. Тестування з теми "Вступ"_ 2 варіант

Біологія 10 клас. Вступ(№2). Л.Остапченко, П.Балан

Біологія 10 клас. Вступ(№2). Л.Остапченко, П.Балан

693

Вступ (профіль) 10 клас

Вступ (профіль) 10 клас

309

Спадковість і мінливість. Мутації і модифікації.

Спадковість і мінливість. Мутації і модифікації.

90