Етноси і нації. Релігії. Зайнятість населення

Запитання №1

Як називається стійке поєднання людей на певній території, які мають спільні походження, звичаї, історію та мову?

Запитання №2

Етнографічна група українців, нащадки найстародавнішого племені літописних уличів, що живуть у Карпатах (Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області України). У перекладі з румунської назва означає «розбійник», «опришок». Це чи не єдина група українського етносу, для якої вівчарство завжди було провідною галуззю господарства.

Запитання №3

Співвідношення  між чисельністю етносів у відсотках становить

Запитання №4

Виберіть області України у яких найвища частка українців

Запитання №5

Виберіть однонаціональні країни

Запитання №6

Виберіть ряд в якому правильно перераховані світові релігії

Запитання №7

Виберіть регіональні релігії

Запитання №8

Встановіть співвідношення між етнічними меншинами і областями в яких вони проживають

1

росіяни

2

угорці

3

поляки

4

болгари

5

молдовани

6

румуни

А

Закарпатська обл.

Б

Крим,Донецька обл.

В

Одеська обл.

Г

Житомирська,Хмельницька,Львівська

Д

Чернівецька,Закарпатська

Е

Чернівецька,Одеська

Запитання №9

Усе працездатне населення,яке працює або бажає працювати,належить до:

Запитання №10

Виберіть групи населення,що НЕ НАЛЕЖАТЬ до економічно активного населення