Електромагнетизм

Фізика

Для кого: 11 Клас

проходження

13  запитань

17.11.2021

93

1

0

Тест містить питання скопійовані з: Контрольна робота з теми "Електромагнетизм".
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вектор напруженості - це складова ...

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вектор індукції - це складова...

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Напрям ліній магнітної індукції визначають за правилом...

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Напрям сили Ампера визначають за правилом...

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Одиниці вимірювання магнітного потоку

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Магнітне поле створюється...

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Кількість витків котушки збільшили вдвічі. Як при цьому зміниться індуктивніть?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть неправильне твердження

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Як зміниться сила Лоренца, якщо швидкість руху протона зменшується в 2 рази

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Визначте напрямок сили Ампера

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває в магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Визначте силу Лоренца, яка діє на електрон, який рухається зі швидкістю 1Мм/с в однорідному магнітному полі з індукцію 2 Тл перпендикулярно до ліній індукції. ( Відповідь запишіть у степені пкН тільки числове значення, цілі відділяйте комою)

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Провідник зі струмом 20 А висить в однорідному магнітному полі. Визначте індукцію магнітного поля, якщо відомо, що маса провідника 200 г, а довжина активної частини 2 м. (Відповідь запишіть у мТл тільки числове значення без одиниці вимірювання)

Рефлексія від 5 учнів

Сподобався

2 3

Зрозумілий

2 3

Потрібні роз'яснення

2 3