Екосистеми

Біологія

Для кого: 11 Клас

228 проходжень

8 запитань

23.02.2021

333

11

0

Опис тесту:

Уважно читати питання.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Азотфіксуючі бактерії належать до:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Яку властивість екосистеми можна встановити, спостерігаючи вплив популяції вовків на популяцію лисиці?

Запитання №4 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Поступові необоротні зміни складу та структури екосистеми,що спричинюються зовнішніми або внутрішніми чинниками, називають....._________________

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Стан стійкої рівноваги між живими угрупуваннями екосистеми й середовищем - це .....

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між трофічними рівнями та організмами, які знаходяться на них у екосистемах:

Трофічний рівень
1

продуценти

2

консументи І порядку

3

консументи ІІ порядку

4

редуценти

Живі організми
А

лисиця

Б

ціанобактерія

В

осел

Г

дощовий червяк

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідніть опису зв’язку між популяціями видів і його типом:

Зв'язок між популяціями
1

Утеплення нори борсуком за допомогою опалого листя 

2

Поселення сокола в покинутому гнізді ворона 

3

Закопування білкою горіхів у різних місцях лісу 

4

Висмоктування крові п’явками

Тип зв'язку
А

трофічний зв'язок 

Б

топічний зв'язок 

В

форичний зв'язок      

Г

фабричний зв'язок

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між угрупованнями на різних етапах сукцесій та їх особливостями

Угрупування
1

первинні угрупування

2

піонерні угрупування

3

проміжні угрупування

4

зрілі угрупування

Особливості угрупувань
А

заселення декількома видами

Б

заселення великою кількістю видів

В

нескладні ланцюги живлення

Г

високий рівень біорізноманіття

Д

формування слабких трофічних мереж

Рефлексія від 123 учнів

Сподобався

63 60

Зрозумілий

58 65

Потрібні роз'яснення

72 51