Екологія. Екологічні зв'язки. Екологічні чинники.

Біологія

Для кого: 11 Клас

13  проходження

11  запитань

02.02.2021

156

2

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Екологія - це наука, яка ...

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Найважливішою групою екологічних методів є методи дослідження впливу чинників середовища на функціонування біосистем. До цих методів відносять:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Біотестування - це

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 17%

Виберіть правильну відповідність, щодо оцінювання стану навколишнього середовища під час екологічного дослідження

1

Вимірювання

2

Екологічний моніторинг

3

Екологічна індикація

А

отримання кількісних характеристик об'єктів і явищ

Б

оцінювання стану середовища за допомогою живих об'єктів

В

організоване періодичне або безперервне спостереження за станом екологічних об'єктів

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановити відповідність між назвою та функції науки екології

1

Пізнавальна функція

2

Освітня функція

3

Практична функція

4

Світоглядна

А

створення нових виробничих технологій, проектів і планів соціального й економічного розвитку, для розв'язування глобальних проблем сучасності

Б

Екологія пізнає фундаментальні рівні й властивості життя та пояснює сутність закономірностей розвитку природи, екологічних явищ і процесів

В

екологічні знання, які формують узагальнену систему ідей та поглядів на світ. людину, її місце в світі

Г

усвідомлення ролі природного середовища для життя й здоров'я людини, формування уміння й навичок здорового способу життя

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Закон обмеженого росту, закон Гаузе, правило Бергмана, правило, Алена є прикладами законів популяційної екології, відносять до таких законів

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Людина має використовувати ресурси у такій послідовності, щоб відбувалося їх поступове відновлення, у наслідок природних процесів. Про який принцип йдеться

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Термін "Аутоекологія" (факторіальна екологія, екологія особин) - розділ екології, що вивчає видові особливості реакцій організмів на чинники середовища, запропонував:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Вплив світла, температури, вологості, повітря, грунту, води відносять до

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Організми, які живляться небагатьма видами корму (колібрі, осоїди, коала) - це

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Організми, які живляться небагатьма видами корму (колібрі, осоїди, коала) - це

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0